Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201811/ke-hoach-giam-sat-toi-cao-viec-quan-ly-su-dung-dat-dai-tai-do-thi-823952/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201811/ke-hoach-giam-sat-toi-cao-viec-quan-ly-su-dung-dat-dai-tai-do-thi-823952/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kế hoạch giám sát tối cao việc quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 15/11/2018, 14:27 [GMT+7]

Kế hoạch giám sát tối cao việc quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

Tại Phiên họp thứ nhất về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”, diễn ra ngày 15/11, Đoàn giám sát đã công bố Kế hoạch giám sát, trong đó nêu rõ phạm vi, đối tượng và việc tổ chức thực hiện từ nay đến trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn công bố Kế hoạch giám sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Trong đó, nêu rõ: Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ tháng 7/2014 đến hết năm 2018 trên phạm vi cả nước.

Nội dung giám sát tập trung việc thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Việc ban hành và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị theo quy định của Luật Đất đai 2013. Rà soát các quy định của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, những vấn đề cần sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Giám sát thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý sử dụng đất đai tại đô thị; trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan.

Xem xét, đánh giá kết quả việc thực hiên chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. Tập trung làm rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý sử dụng đất đai tại đô thị trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thay mặt Đoàn giám sát công bố Kế hoạch giám sát
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thay mặt Đoàn giám sát công bố Kế hoạch giám sát

Đối tượng giám sát lần này là cơ quan chịu sự giám sát ở Trung ương và cơ quan chịu sự giám sát ở địa phương. Cụ thể: các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và một số Bộ, ngành liên quan báo cáo về tình hình ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình; đồng thời báo cáo việc sử dụng đất của Bộ, ngành với tư cách là người sử dụng đất. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo về nội dung chuyên đề giám sát thuộc phạm vi của tỉnh, thành phố, địa phương.

Trong quá trình giám sát, Chính phủ sẽ báo cáo chung về tình hình ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2019, Đoàn Giám sát làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan; tổng hợp báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát. Từ tháng 3 đến tháng 4/2019 Đoàn Giám sát sẽ xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát và dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề; tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan hoàn thiện dự dự thảo báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV./.

.

Nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội Việt Nam

.