Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201806/nghe-an-thu-hoi-hon-10000-ha-dat-lam-nghiep-giao-cho-cac-dia-phuong-801207/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201806/nghe-an-thu-hoi-hon-10000-ha-dat-lam-nghiep-giao-cho-cac-dia-phuong-801207/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghệ An: Thu hồi hơn 10.000 ha đất lâm nghiệp giao cho các địa phương - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 26/06/2018, 08:13 [GMT+7]

Nghệ An: Thu hồi hơn 10.000 ha đất lâm nghiệp giao cho các địa phương

(Congannghean.vn)-Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) tỉnh thực hiện việc đo đạc, lập trích lục bản đồ địa chính đối với quỹ đất dự kiến thu hồi để bàn giao cho địa phương quản lý với tổng diện tích 10.842,34 ha. Đây là một nội dung quan trọng về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông - lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị.

Thu hồi đất lâm nghiệp của các lâm trường giao cho người dân miền núi có đất sản xuất, ổn định cuộc sống
Thu hồi đất lâm nghiệp của các lâm trường giao cho người dân miền núi có đất sản xuất, ổn định cuộc sống

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến nay, tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành việc cắm mốc ranh giới đất của các công ty nông - lâm nghiệp và thực hiện đo đạc bản đồ địa chính đất đai cho 11/12 công ty nông - lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, làm cơ sở cho các đơn vị có số liệu về diện tích, loại đất để lập phương án sử dụng đất, trả đất về cho địa phương quản lý (riêng Công ty Lâm nghiệp Quỳnh Lưu do sáp nhập vào Ban quản lý rừng phòng hộ nên chưa thực hiện việc cắm mốc và đo đạc bản đồ địa chính).

Hiện nay, Sở TN&MT Nghệ An đã thành lập các tổ kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu việc đo đạc bản đồ địa chính cho 10/11 công ty nông - lâm nghiệp. Cụ thể, đã xác định ranh giới trên thực địa 2.175,44 km; cắm mốc ranh giới trên thực địa 4.036 mốc; đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 1/10.000 với tổng diện tích đất là 52.104,07 ha; thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 1/5.000 được 13.768,6 ha. Hiện, Sở TN&MT Nghệ An đang chỉ đạo Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh tổ chức việc đo đạc bản đồ đối với quỹ đất mà các công ty nông - lâm nghiệp trả về địa phương để lập hồ sơ trình UBND tỉnh Nghệ An thu hồi đất, với tổng diện tích đã đo đạc là 10.842,34 ha.

Sở TN&MT cũng đã chủ trì tổ chức thẩm định phương án sử dụng đất cho 11/11 công ty nông - lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi thẩm định, các công ty hoàn chỉnh lại phương án sử dụng đất theo ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan và Sở TN&MT đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổng hợp vào Đề án sắp xếp, chuyển đổi của các công ty nông - lâm nghiệp để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định, bao gồm: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tương Dương; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Con Cuông; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương; Công ty TNHH Nông nghiệp 3-2; Công ty TNHH An Ngãi; Công ty TNHH MTV Cà phê cao su Nghệ An và Công ty TNHH MTV Nông - lâm nghiệp Sông Hiếu. Hiện tại, Sở đang rà soát, thẩm tra lại hồ sơ của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Xuân Thành để chuyển Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt.

Theo phương án tổng thể về sắp xếp, chuyển đổi của các công ty nông - lâm nghiệp được Chính phủ phê duyệt thì dự kiến diện tích quỹ đất của các công ty nông - lâm nghiệp chuyển trả về địa phương để UBND tỉnh thu hồi khoảng 8.107,24 ha. Tuy nhiên, theo phương án sử dụng đất của các công ty lập, được các sở, ngành thẩm định thì tổng diện tích đất dự kiến trả về cho các địa phương quản lý, sử dụng khoảng 10.090,24 ha. Trong đó, Công ty Lâm nghiệp Tương Dương 132,58 ha; Công ty Lâm nghiệp Con Cuông 209,81 ha; Công ty Lâm nghiệp Đô Lương 1.413,6 ha; Công ty Nông nghiệp 1/5 diện tích 210,5 ha; Công ty Nông nghiệp 3/2 diện tích 121,2 ha; Công ty Nông - lâm nghiệp Sông Hiếu 4.304,82 ha; Công ty Nông nghiệp An Ngãi 205,0 ha; Công ty Nông nghiệp Xuân Thành 35 ha; Công ty Nông nghiệp Sông Con 148,79 ha; Công ty ĐTPT chè Nghệ An 2.988,67 ha và Công ty TNHH MTV Cà phê cao su Nghệ An 317,17 ha.

Đến nay, Sở TN&MT đã chỉ đạo Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh thực hiện việc đo đạc, lập trích lục bản đồ địa chính đối với quỹ đất dự kiến thu hồi để bàn giao cho địa phương quản lý, với tổng diện tích 10.842,34 ha. Trong đó: Diện tích đất đã hoàn thành việc ký giáp ranh, mốc giới giữa công ty, UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan (đủ điều kiện trình UBND tỉnh thu hồi đất) là 7.543,74 ha; diện tích đất đã đo đạc nhưng chưa hoàn thành hồ sơ (đang thực hiện ký giáp ranh, mốc giới giữa công ty, UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan) là 3.298,6 ha; diện tích đất chưa đo đạc là 148,79 ha, nằm trên địa bàn 2 xã thuộc huyện Tân Kỳ do Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sông Con quản lý. Sau khi có kết quả đo đạc, Sở TN&MT đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các công ty nông - lâm nghiệp còn lại lập các hồ sơ, thủ tục trả đất để Sở tham mưu, trình UBND tỉnh thu hồi bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng.

Sở TN&MT đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất để giao cho các huyện quản lý, sử dụng của công ty nông - lâm nghiệp với tổng diện tích là 7.543,74 ha, gồm: Công ty Lâm nghiệp Tương Dương tại huyện Tương Dương 132,56 ha; Công ty Lâm nghiệp Con Cuông tại huyện Con Cuông 209,81 ha; Công ty Lâm nghiệp Đô Lương tại huyện Đô Lương 1.387,58 ha; Công ty Nông nghiệp 3/2 tại huyện Quỳ Hợp 121,17 ha; Công ty TNHH 1 TV 1/5 Nghệ An tại huyện Nghĩa Đàn và TX Thái Hòa 215,14 ha; Công ty Nông nghiệp An Ngãi tại huyện Tân Kỳ 197,07 ha đất; Công ty TNHH Nông nghiệp Xuân Thành diện tích 229,87 ha; Công ty TNHH MTV Cà phê  cao su Nghệ An 73,44 ha; Công ty TNHH MTV ĐT&PT Chè Nghệ An 3.151,35 ha và Công ty TNHH MTV Nông - lâm nghiệp Sông Hiếu 1.825,75 ha.

Sau khi UBND tỉnh có quyết định thu hồi đất của các công ty nông - lâm nghiệp, để sớm đưa quỹ đất này vào sử dụng hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân miền núi có đất sản xuất, ổn định cuộc sống, Sở TN&MT đã có hướng dẫn gửi UBND các huyện, thị xã có liên quan để tổ chức thực hiện việc lập phương án sử dụng đất làm cơ sở giao đất, cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn. Ngoài ra, Sở TN&MT Nghệ An cũng tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông - lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời xử lý, giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc giao đất, giao rừng cho nhân dân đối với quỹ đất đã được UBND tỉnh thu hồi bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Trong một nội dung liên quan khác, ngày 19/6/2018, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty nông - lâm nghiệp. Theo đó, Nghệ An có 11/12 công ty nông - lâm nghiệp phải thực hiện việc sắp xếp. Trong đó, sẽ duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với 4 công ty; cổ phần hóa đối với 3 công ty; góp nguyên trạng tài sản, tài chính, lao động, đất đai để thành lập công ty TNHH 2 TV trở lên đối với 3 công ty TNHH MTV Nông nghiệp: 1/5 Nghệ An, Xuân Thành, An Ngãi; chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu và sáp nhập với Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quỳnh Lưu.

.

PV

.