Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201806/bao-hiem-xa-hoi-nghe-an-huong-dan-thuc-hien-thu-bao-hiem-tu-ngay-172018-800062/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201806/bao-hiem-xa-hoi-nghe-an-huong-dan-thuc-hien-thu-bao-hiem-tu-ngay-172018-800062/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm từ ngày 1/7/2018 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 18/06/2018, 16:27 [GMT+7]
Bảo hiểm xã hội Nghệ An

Hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm từ ngày 1/7/2018

BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 912/BHXH-QLT ngày 8/6/2018 hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố, thị xã thực hiện thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) theo mức lương cơ sở kể từ ngày 1/7/2018.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2018, thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Áp dụng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 1/7/2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo thang bảng lương do Nhà nước quy định.

Trường hợp sau 6 tháng trở lên kể từ ngày Nghị định số 72/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mới truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN phần chênh lệch tăng thêm do điều chỉnh tăng mức lương cơ sở thì phải đóng cả tiền lãi tính trên số tiền truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN và thời gian truy đóng theo quy định tại Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 3/0/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN.

2. Đối với người lao động hưởng chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, từ ngày 1/7/2018 có mức tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT, BHTN tối đa bằng 27.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở)

3. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 27.800.000 đồng/tháng (20 lần mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng từ ngày 1/7/2018.

4. Đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT

4.1. Đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT:

- Đối với đối tượng được cấp thẻ BHYT trước ngày 1/7/2018: Thực hiện quyết toán với đơn vị quản lý đối tượng phần chênh lệch tăng thêm giữa mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng với mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng, tương ứng số lượng thẻ BHYT đã cấp, số tháng tính từ tháng 7/2018 đến hết thời hạn sử dụng thẻ đã cấp.

- Đối với trường hợp được cấp thẻ BHYT từ ngày 1/7/2018: Thực hiện tính mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng.

4.2. Đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình) tham gia BHYT kể từ ngày 1/7/2018 thì mức đóng BHYT bao gồm phần đối tượng tự đóng và phần hỗ trợ của ngân sách theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng.

Trường hợp người tham gia BHYT đã nộp đủ tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT trước ngày 1/7/2018 thì không phải đóng bù phần chênh lệch tăng thêm.

4.3. Đối với người tham gia BHYT hộ gia đình:

- Trường hợp tham gia BHYT lần đầu:

+ Đóng tiền từ ngày 1/7/2018 thì mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

+ Đóng tiền BHYT trước ngày 1/7/2018 thì mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.

- Trường hợp đối tượng đang tham gia BHYT (thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30/6/2018) và tiếp tục tham gia từ ngày 1/7/2018 thì mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

.

P.V

.