Thứ Bảy, 16/12/2017, 09:36 [GMT+7]

Nhiều khuyến cáo được đưa ra trong xây dựng chuẩn mực tài chính, kiểm toán, kế toán

Bộ Tài chính và World Bank mới công bố báo cáo “Đánh giá sự tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc (ROSC) trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán”.
 
Báo cáo này giúp tăng cường việc tuân thủ các chuẩn mực và quy tắc quốc tế được công nhận, các thông lệ kế toán và kiểm toán quốc tế.
 
Cùng với các cải cách trong ngành tài chính, báo cáo khuyến nghị Luật Kế toán và Kiểm toán độc lập của Việt Nam cần ngắn gọn hơn nữa trong lần sửa đổi tới. Báo cáo cũng khuyến nghị Việt Nam nên áp dụng đầy đủ Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế và các diễn giải liên quan.
 
“Chúng tôi đồng thuận với các đánh giá về việc không thể phủ nhận những lợi ích mà Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) mang lại. Khi áp dụng IFRS, chất lượng của báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ được cải thiện một cách rõ rệt thông qua việc nâng cao trách nhiệm giải trình, tăng cường tính minh bạch và khả năng so sánh, cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính nhiều thông tin hữu ích cho việc ra quyết định quản lý, điều hành và đầu tư”, bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá. 
 
Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc áp dụng IFRS cũng là một yếu tố để quốc tế công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường đầy đủ, từ đó khơi thông dòng vốn FDI. Vì vậy, Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng để trình Chính phủ Đề án cập nhật Chuẩn mực doanh nghiệp Việt Nam để đưa Chuẩn mực quốc tế vào áp dụng.
 
Báo cáo của WB và Bộ Tài chính đồng phát hành cũng đưa ra những khuyến nghị chính sách cụ thể liên quan tới khuôn khổ pháp lý, chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực kế toán, kiểm tra và giám sát, đào tạo kế toán và các tổ chức nghề nghiệp nhằm thúc đẩy sự minh bạch và niềm tin của các nhà đầu tư, giảm thiểu rủi ro của những bất ổn tài chính, nâng cao tính hiệu quả của thị trường và tăng trưởng kinh tế . 
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.