Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201710/phat-trien-dang-trong-doanh-nghiep-tu-nhan-va-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-con-nhung-khoang-trong-cho-dua-vung-chac-cho-doanh-nghiep-bai-1-760437/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201710/phat-trien-dang-trong-doanh-nghiep-tu-nhan-va-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-con-nhung-khoang-trong-cho-dua-vung-chac-cho-doanh-nghiep-bai-1-760437/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chỗ dựa vững chắc cho doanh nghiệp (Bài 1) - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 05/10/2017, 09:35 [GMT+7]
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Còn những 'khoảng trống'!

Chỗ dựa vững chắc cho doanh nghiệp (Bài 1)

(Congannghean.vn)-Nhất quán chủ trương, đường lối "Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân" theo Nghị quyết Trung ương 5, Khóa IX, những năm qua, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã không ngừng phát triển, đóng góp ngày một tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, quê hương. Với quan điểm xuyên suốt xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự lãnh đạo, định hướng của Đảng. Tuy nhiên, để tổ chức Đảng trong lĩnh vực này trở thành vai trò hạt nhân lãnh đạo còn nhiều vấn đề cần quan tâm, tháo gỡ.

Phóng viên Báo Công an Nghệ An tìm hiểu về công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 470
Phóng viên Báo Công an Nghệ An tìm hiểu về công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 470

Bài 1: Chỗ dựa vững chắc cho doanh nghiệp

Thời gian qua, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp ngoài Nhà nước nói chung, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói riêng được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện, góp phần đảm bảo cho các doanh nghiệp tiếp tục phát triển lành mạnh, đúng hướng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Là tổ chức Đảng của doanh nghiệp tư nhân trước khi thực hiện thoái vốn Nhà nước, Ðảng bộ Công ty Cổ phần Vận tải Ôtô số 5 (TRANSCO NO5) thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam luôn kề vai, sát cánh cùng Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đơn vị trở thành một trong những doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh trên các lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa, đào tạo nghề, bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện đường bộ và kho bãi.

Ông Phan Huy Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty Cổ phần Vận tải Ôtô số 5 được cổ phần hóa từ năm 2006, đến tháng 11/2016 thực hiện thoái vốn Nhà nước, trở thành Công ty cổ phần ngoài quốc doanh (100% vốn tư nhân). Sau hơn 1 thập kỷ thành lập, đi vào hoạt động, từ chỗ chỉ 3 - 4 đảng viên nằm trong “bộ máy” Công ty, đến nay Đảng bộ đã thực sự là một tổ chức Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và năng lực lãnh đạo với 30 đảng viên sinh hoạt ở 3 chi bộ trực thuộc.

Hơn 10 năm qua, tổ chức Đảng luôn là chỗ dựa vững chắc cho doanh nghiệp hoạt động nói chung, là nơi để các cán bộ, nhân viên, người lao động gửi gắm, đặt niềm tin để vững tâm điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời buổi gian khó đã trải qua, TRANSCO NO5 nay trở thành một doanh nghiệp mạnh của tỉnh, khi hàng năm đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp nguồn thuế đảm bảo và thực hiện đầy đủ các quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động. Qua những chặng đường khó khăn, có được như hôm nay với lãnh đạo Công ty luôn nhận thức được rằng, các đảng viên luôn là những người đi tiên phong, đồng cam cộng khổ và có những giải pháp tích cực để đưa doanh nghiệp phát triển.

Xác định được vai trò, tầm quan trọng của người lao động đối với sự phát triển bền vững, đúng hướng của doanh nghiệp, lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm và tạo mọi điều kiện cho tổ chức Đảng hoạt động, có cơ chế khuyến khích đảng viên phát huy vai trò, tính tiên phong, gương mẫu trong công việc, nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như quá trình sản xuất kinh doanh. Đến nay, bộ máy quản lý của Công ty đã cơ bản là đảng viên, từ vị trí phó đến trưởng phòng chuyên môn. Đây là thuận lợi quan trọng của Công ty trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Hội đồng quản trị.

Để nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Đảng ủy TRANSCO NO5 đã xây dựng quy chế hoạt động, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của từng bộ phận để xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty từng năm, từng quý, từng tháng. Đảng bộ và các chi bộ duy trì nền nếp thời gian sinh hoạt ổn định; thường xuyên cử các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư cũng như 5 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành về tận các chi bộ để dự sinh hoạt chi bộ định kỳ. Nội dung sinh hoạt bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh và mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty.

Trong sinh hoạt, Đảng bộ đều xây dựng cơ chế trong sản xuất, kinh doanh trên tinh thần dân chủ được mở rộng; đồng thời phát huy trí tuệ của từng đảng viên để xây dựng các nghị quyết và cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch ngắn, trung và dài hạn. Khi có sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và Hội đồng quản trị, nhiệm vụ chuyên môn được quán triệt đến từng cán bộ, công nhân viên, người lao động tổ chức thực hiện trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm.

Nhận thức rõ, chính người lao động là đối tượng quyết định đến sự “sống còn” của doanh nghiệp, Đảng ủy luôn có những giải pháp điều chỉnh kịp thời trong công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở đánh giá khách quan trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của từng bộ phận và mỗi người lao động; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết dựa trên cơ sở của khối đoàn kết, gắn bó giữa Ban lãnh đạo Công ty, các bộ phận với đảng viên, người lao động. Từ đó, mỗi đảng viên trực tiếp làm nhiệm vụ hay lao động tại các bộ phận đều được bố trí vào các vị trí chủ chốt để phát huy vai trò quản lý, thể hiện năng lực điều hành trong các hoạt động chuyên môn.

Hiện nay, ở TRANSCO N05, ngoài tổ chức Đảng nhiều năm được Đảng bộ cấp trên công nhận trong sạch vững mạnh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo thì tổ chức Công đoàn của Công ty cũng hoạt động hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động thông qua hội nghị người lao động giữa Giám đốc Công ty và Công đoàn theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng Công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam.

Công nhân đang làm việc tại phân xưởng Công ty Cổ phần Vận tải ôtô số 5
Công nhân đang làm việc tại phân xưởng Công ty Cổ phần Vận tải ôtô số 5

Không chỉ ở TRANSCO NO5, tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 470, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cũng được Đảng ủy quan tâm chú trọng, góp phần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người lao động, tạo môi trường cho mọi người được phấn đấu, cống hiến, nâng cao đời sống.

Theo ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức Công ty, từ năm 2006 hoạt động cổ phần hóa, đến tháng 3/2016, Công ty đã thực hiện thoái vốn Nhà nước, trở thành doanh nghiệp tư nhân. Ở mỗi giai đoạn trước và sau khi chuyển đổi, Công ty nhận thức được tổ chức Đảng đã đồng hành, giúp Công ty đứng vững trước những khó khăn và biến động của nền kinh tế thị trường, nhất là khó khăn trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình, sự cắt giảm kinh phí bảo trì đường bộ, đã tác động đến đời sống sinh hoạt của người lao động.

Công ty thực hiện hợp đồng đặt hàng nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ, đảm bảo giao thông thông suốt trên 4 tuyến gồm QL1, QL46, đoạn QL46B và quản lý đường Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 317 km, trên địa bàn hoạt động ở 13 huyện, thành, thị thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Hiện nay, Công ty quản lý gần 200 lao động với mức lương bình quân trên 6 triệu đồng/tháng, Công ty luôn phát triển ổn định, doanh thu tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

“Với 8 chi bộ tại các bộ phận, ở giai đoạn đầu của doanh nghiệp đã có những băn khoăn về hoạt động của tổ chức Đảng. Nhưng nhờ bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự quan tâm của Đảng bộ cấp trên cũng như sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn đã giúp Đảng bộ Công ty có được kết quả khá thành công. Tổ chức Đảng với gần 70 đảng viên được xem là chỗ dựa vững chắc của doanh nghiệp, có mối quan hệ bền chặt, khăng khít với Hội đồng quản trị, Giám đốc đã tạo sức mạnh của công ty”, ông Nguyễn Minh Sơn cho biết thêm.

Ghi nhận những thành tích đó, Đảng bộ Công ty vinh dự được Tỉnh ủy Nghệ An công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2012 - 2016), Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Nghệ An công nhận và khen thưởng 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm (2012 - 2016); tổ chức Công đoàn được Tổng cục Đường bộ khen thưởng Công đoàn xuất sắc.

Điều dễ nhận thấy ở Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng 470, bên cạnh quan tâm đến quyền lợi vật chất như về chế độ tiền lương, chế độ BHXH thì lãnh đạo Công ty từ Đảng ủy, Ban chấp hành, Hội đồng quản trị đến Giám đốc Công ty rất quan tâm đến quyền lợi chính trị của người lao động. Ông Dương Đình Điệp, Bí thư Chi bộ Văn phòng Công ty chia sẻ, tổ chức Đảng là cơ sở giúp người lao động có tính tổ chức, tính cộng đồng, từ đó tạo nên sự đoàn kết tập thể. Trong toàn Đảng bộ thì ở mỗi chi bộ là nơi rèn luyện cán bộ, người lao động trưởng thành hơn, có ảnh hưởng lớn đến mỗi đảng viên. Những tấm gương của đảng viên, vai trò của tổ chức Đảng đã tạo ra động lực để lớp trẻ phấn đấu và tu dưỡng cho những quần chúng, lao động trẻ tiêu biểu.

Có thể khẳng định, loại hình doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong những năm qua có sự phát triển và tăng nhanh về số lượng. Với lợi thế vượt trội về khả năng sử dụng lao động lớn, hiệu quả về khai thác các tiềm năng và nguồn lực xã hội, loại hình doanh nghiệp này cũng đã khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Do đó, để đảm bảo thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, đảng viên cũng như các hệ thống chính trị quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về sản xuất kinh doanh ở mỗi doanh nghiệp là cần thiết, để mỗi đảng viên, người lao động xem đây là chỗ dựa vững chắc cho doanh nghiệp. 

(Còn nữa)

.

Xuân Thống - Mai Hậu

.