Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201704/doanh-nghiep-ky-quy-bao-dam-thuc-hien-du-an-dau-tu-dam-bao-hai-hoa-loi-ich-doanh-nghiep-734528/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201704/doanh-nghiep-ky-quy-bao-dam-thuc-hien-du-an-dau-tu-dam-bao-hai-hoa-loi-ich-doanh-nghiep-734528/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 26/04/2017, 10:31 [GMT+7]
Doanh nghiệp ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

Đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp

(Congannghean.vn)-Quyết định doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư mới được triển khai vào tháng 12/2016. Mục đích lớn nhất là đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An đúng tiến độ, hiệu quả và mang lại chuyển biến tích cực cho kinh tế - xã hội của địa phương.

Quyết định 66 nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp với việc thực hiện dự án trên địa bàn
Quyết định 66 nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp với việc thực hiện dự án trên địa bàn

Trên cơ sở Luật Đầu tư 2014 và Nghị định 118 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, ngày 9/11/2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Quy định này áp dụng đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trực tiếp không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp được quy định ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật.

Sau khi Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 9/11/2016 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có các văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư. Hiện nay, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, việc hướng dẫn thủ tục ký quỹ được chuyển xuống bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông của tỉnh để trực tiếp hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện.

Trong Quyết định 66 cũng nói rõ những ràng buộc với doanh nghiệp trong thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Quá thời gian quy định phải nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại Điều 6 mà nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ thì cơ quan đăng ký đầu tư tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư dự án. UBND tỉnh Nghệ An không chịu trách nhiệm bồi hoàn bất kỳ thiệt hại nào của nhà đầu tư liên quan đến việc thực hiện dự án. Đối với các dự án triển khai chậm tiến độ xin gia hạn thời gian thực hiện, quá thời gian quy định phải nộp tiền ký quỹ mà nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định không gia hạn thời gian thực hiện dự án; đồng thời, giao các sở, ban, ngành, địa phương kiểm tra, tham mưu xử lý dự án theo quy định của pháp luật.

Quy định cũng nói rõ về việc hoàn trả tiền ký quỹ: Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư. Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Hiện tại, Sở KH&ĐT đã mở 12 tài khoản tại 12 Ngân hàng thương mại do Sở làm chủ tài khoản theo quy định để các doanh nghiệp nộp tiền ký quỹ. Tính đến thời điểm 20/4/2017, có 77 thỏa thuận ký quỹ được ký kết với tổng số tiền ký quỹ là 107.063.213.793 đồng. Trong đó có 65 doanh nghiệp đã nộp tiền ký quỹ với tổng số tiền 97.237.257.248 đồng. Sở KH&ĐT đã thực hiện hoàn trả cho 6 dự án với tổng tiền ký quỹ là 13.360.982.000 đồng.

.

Mai Hậu

.