Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201606/sap-xep-pho-chu-tich-ubnd-xa-doi-du-hai-hoa-dam-bao-lo-trinh-685303/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201606/sap-xep-pho-chu-tich-ubnd-xa-doi-du-hai-hoa-dam-bao-lo-trinh-685303/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sắp xếp Phó Chủ tịch UBND xã dôi dư: Hài hòa, đảm bảo lộ trình - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 29/06/2016, 14:21 [GMT+7]

Sắp xếp Phó Chủ tịch UBND xã dôi dư: Hài hòa, đảm bảo lộ trình

(Congannghean.vn)-Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 1/1/2016), chỉ có các xã, phường, thị trấn loại I mới có 2 chức danh Phó Chủ tịch UBND xã. Cùng với các địa phương trong cả nước, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các xã, phường, thị trấn hiện đang có 2 chức danh này mà không thuộc loại I đã dôi dư một số lượng lớn Phó Chủ tịch UBND cấp xã.

Việc giải quyết số cán bộ dôi dư này đang được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn tham mưu chỉ đạo các huyện, thành, thị sắp xếp, bố trí theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi và tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Thừa Phó Chủ tịch xã sau khi thực hiện Luật mới

Là cơ quan hành chính trung tâm của tỉnh, trong nhiều năm qua, hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành của TP Vinh từ phòng, ban chuyên môn đến 25 phường, xã trên địa bàn được quan tâm, chú trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội của thành phố.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nói chuyện với các Phó Chủ tịch UBND xã thu hút theo Dự án 600 của Chính phủ.
Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nói chuyện với các Phó Chủ tịch UBND xã thu hút theo Dự án 600 của Chính phủ.

Sau Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2016 được Quốc hội khóa XIII ban hành theo Nghị quyết số 77/2015, có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, trên địa bàn TP Vinh có 12 phường, xã “thừa” Phó Chủ tịch thuộc trường hợp phải tinh giản, bao gồm các phường Lê Mao, Hưng Dũng, Trung Đô, Cửa Nam, Trường Thi, Hồng Sơn, Hưng Phúc, Đông Vĩnh và các xã Nghi Kim, Nghi Liên, Nghi Phú, Hưng Đông.

Để thực thi đúng Luật Tổ chức chính quyền địa phương, TP Vinh đã chủ động dự kiến xây dựng các phương án sắp xếp, bố trí cán bộ khác nhau cũng như làm tốt công tác tư tưởng cho các đồng chí thuộc diện tinh giản.

Đến nay, phương án sắp xếp được thực hiện cho 9/12 Phó Chủ tịch, đó là có 3 Phó Chủ tịch UBND xã, phường được điều chuyển lên giữ chức danh công chức cấp thành phố; 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường được điều chuyển giữ chức danh đoàn thể cấp thành phố; 4 Phó Chủ tịch UBND xã, phường được điều chuyển giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND cấp phường, xã và điều chuyển 4 Phó Chủ tịch xã, phường giữ các chức danh công chức chuyên môn. 

Tuy nhiên, thực tế hiện mới chỉ giải quyết được 3 trường hợp để giữ các chức danh công chức cấp thành phố, còn lại 9 trường hợp đang có tờ trình và chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Qua tổng hợp, đánh giá của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, ở Nghệ An, việc bổ nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã được thực hiện theo Nghị định 107/2004/NĐ-CP của Chính phủ, quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu UBND các cấp.

Theo đó, UBND các xã miền núi, hải đảo có dân số từ 5.000 người trở lên và xã đồng bằng, trung du có dân số 8.000 người trở lên sẽ được bố trí 2 Phó Chủ tịch. Tuy nhiên, bước sang nhiệm kỳ 2016 - 2021 là giai đoạn chuyển tiếp thực hiện từ Luật Tổ chức HĐND và UBND sang Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã được thực hiện theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP (Điều 7, Chương II) và các điều 34, 62, 69 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định: UBND xã, phường, thị trấn loại 2 và loại 3 chỉ bố trí 1 Phó Chủ tịch.

Sự thay đổi này sẽ kéo theo thực tế dôi dư người tại các phường, xã đã thực hiện việc bố trí 2 Phó Chủ tịch UBND xã theo Nghị định 107 trước đây. Qua rà soát, tổng hợp, toàn tỉnh có 179 phường, xã, thị trấn “thừa” 1 Phó Chủ tịch thuộc diện buộc phải sắp xếp, bố trí lại theo quy định mới. Các huyện, thành, thị dư thừa nhiều là: Thanh Chương 23,  TX Cửa Lò 10, Nghi Lộc 10, Nghĩa Đàn 7. Ngoài ra, còn dư 25 Phó Chủ tịch UBND xã thực hiện theo Đề án 600 của Chính phủ được tiếp tục thực hiện đến tháng 6/2017.

Chủ động, thận trọng trong sắp xếp, bố trí

Có thể thấy, từ trước đến nay, việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ cấp ủy, chính quyền các cấp đều phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn, nghị định, thông tư của Đảng, Nhà nước. Do đó, đến thời điểm này, việc bổ nhiệm hay sắp xếp, bố trí lại đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn là việc làm bình thường trong quá trình điều hành, quản lý của Nhà nước và công tác tổ chức cán bộ.

Tuy nhiên, phải đánh giá, nhìn nhận khách quan rằng, việc thay đổi cơ cấu, số lượng chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn là do văn bản thi hành cũ và mới chứ không phải “bỗng nhiên” phát hiện “thừa” hay do trước đây đã bổ nhiệm “thừa”, bổ nhiệm trái quy định.

Cán bộ tri thức trẻ huyện Con Cuông hướng dẫn người dân chăm sóc đàn gia súc.
Cán bộ tri thức trẻ huyện Con Cuông hướng dẫn người dân chăm sóc đàn gia súc.

Còn số lượng dôi dư nhiều hay ít phụ thuộc vào địa giới hành chính, diện tích, dân số của từng địa phương, vùng miền. Bởi liên quan đến quá trình sắp xếp, bố trí Phó Chủ tịch UBND xã theo Luật Tổ chức chính quyền, hầu hết các địa phương trên cả nước đều trong điều kiện, hoàn cảnh tương tự.

Mục đích của việc sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ nói chung và chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp xã nói riêng là tiến tới tinh gọn dần bộ máy, nâng cao năng lực, hoàn thiện cơ cấu chính quyền địa phương. Đây cũng là tiền đề để cụ thể hóa Nghị quyết số 39/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2021.

Về vấn đề này, đại diện Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ cho biết: Ngày 4/4/2016, Sở đã có Công văn số 470 về việc bố trí cán bộ cấp xã sau Đại hội Đảng và thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương gửi các huyện, thành, thị, trong đó yêu cầu các địa phương căn cứ theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã của UBND tỉnh Nghệ An và Luật Tổ chức chính quyền địa phương để bố trí số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã theo đúng quy định.

Đối với các xã loại 2, loại 3 đã bố trí 2 Phó Chủ tịch UBND xã thì UBND các huyện, thành, thị căn cứ vào Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 15/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016 - 2020; tình hình thực tế tại địa phương và trình độ đào tạo, năng lực công tác để có phương án bố trí, sắp xếp lại cán bộ.

Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các địa phương, các phương án sắp xếp, luân chuyển các Phó Chủ tịch thuộc diện phải tinh giản được thực hiện như sau: Thứ nhất, rà soát, đánh giá năng lực, phẩm chất của cán bộ để bố trí vào các chức danh lãnh đạo phù hợp, tương đương như Bí thư, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã....

Thứ hai, đối với cán bộ có năng lực cơ bản có thể bố trí vào các chức danh thuộc các phòng, ban cấp huyện; số còn lại bố trí các chức danh thuộc công chức cấp xã dựa trên năng lực, kinh nghiệm, sở trường và nhu cầu thực tế tại địa phương.

Thứ 3, đối với số cán bộ sắp đến tuổi nghỉ hưu nếu có nhu cầu sẽ được tạo điều kiện giải quyết chế độ. Ngoài ra, có thể tính đến phương án luân chuyển sang xã khác trong huyện nếu những xã đó còn khuyết các chức danh tương đương.

Ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Với tinh thần chủ động và thận trọng, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành, thị đã tích cực tham mưu cho tỉnh phương án bố trí hợp lý chức danh Phó Chủ tịch UBND xã theo quy định mới của luật nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với các chính sách của Nhà nước và giữ ổn định quá trình vận hành, hoạt động của bộ máy chính quyền tại các địa phương. Trong đó quan trọng nhất vẫn là làm tốt công tác tư tưởng để các cán bộ thuộc diện luân chuyển, sắp xếp lại yên tâm công tác.

Việc Nghệ An chủ động thống kê, rà soát số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã dôi dư để có phương án sắp xếp, bố trí lại theo yêu cầu mới là hoàn toàn bình thường và phù hợp với thực tiễn được quy định tại Nghị định 08/2016 của Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Trong số 179 Phó Chủ tịch UBND xã cần sắp xếp, bố trí lại, hiện, có 125 người được tiếp nhận, bố trí sang làm công chức xã; 1 người làm Bí thư Đảng ủy xã; 5 người làm Phó Bí thư Đảng ủy xã; 23 người có phương án bố trí làm Phó Chủ tịch HĐND xã; 4 người nghỉ việc chờ hưu trí; 21 người có phương án bố trí các vị trí, chức danh khác như: Chủ tịch Hội LHTN xã, Chủ tịch Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ xã…

 

.

Xuân Thống

.