Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201407/quy-dinh-ve-danh-gia-cap-chung-chi-ky-nang-nghe-quoc-gia-511060/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201407/quy-dinh-ve-danh-gia-cap-chung-chi-ky-nang-nghe-quoc-gia-511060/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quy định về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 19/07/2014, 08:29 [GMT+7]

Quy định về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
 
Theo quy định của Luật việc làm, người lao động làm công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của cá nhân người lao động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Theo Luật, Chính phủ quy định danh mục công việc này và quy định chi tiết điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, để hướng dẫn các điều luật được giao nêu trên, tạo thuận lợi cho việc triển khai thi hành Luật thì việc ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia là cần thiết.
 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 39 điều. Bên cạnh những quy định chung, dự thảo đã quy định cụ thể về điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của cá nhân người lao động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia…
 
Về tổ chức đánh giá kỹ năng nghề, dự thảo Nghị định đã chi tiết hóa quy định của Luật việc làm về điều kiện hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề. Theo đó, ngoài điều kiện các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề phải là các tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì tổ chức đánh giá kỹ năng nghề phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và đội ngũ nhân lực đã được đào tạo, công nhận và cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia và các điều kiện hỗ trợ đánh giá khác.
 
Về cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, dự thảo Nghị định đã quy định thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và phân cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận theo các bậc trình độ kỹ năng. Đồng thời quy định trách nhiệm của Bộ trong việc ban hành mẫu giấy chứng nhận, các biểu mẫu thuộc hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
 
Bên cạnh đó, nhằm tăng cường công tác giám sát của toàn xã hội đối với hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, tránh tình trạng các tổ chức không được cấp giấy chứng nhận hoặc được cấp nhưng hoạt động sai nghề hoặc trình độ được phép đánh giá, dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải thực hiện công bố công khai giấy chứng nhận, nghề và bậc trình độ kỹ năng của từng nghề được phép đánh giá của các tổ chức kỹ năng nghề trong thời hạn quy định.
 
Cấp chứng chỉ theo bậc trình độ kỹ năng nghề
 
Theo dự thảo, về điều kiện tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo các bậc trình độ kỹ năng nghề, Điều 16 dự thảo quy định, tùy theo từng bậc trình độ kỹ năng của từng nghề, người lao động tham gia đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cần đáp ứng các điều kiện cụ thể về văn bằng, chứng chỉ đạt được hoặc kinh nghiệm đã tích lũy được trước đó. Riêng đối với bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1 không yêu cầu điều kiện tham gia đánh giá để được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng này.
 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, điểm mới so với quy định trước đây là dự thảo Nghị định đã quy định chế độ công nhận tương đương hoặc miễn tham dự đánh giá kỹ năng nghề, cụ thể khi người lao động đã tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề tại các cơ sở dạy nghề được kiểm định, công nhận là trường nghề chất lượng cao theo quy định của pháp luật thì được miễn và công nhận ở bậc trình độ kỹ năng tương đương với trình độ mà người lao động đã tốt nghiệp; ngoài ra người đăng ký tham dự đánh giá còn được công nhận hoặc miễn đánh giá kỹ năng thực hành ở từng bậc trình độ kỹ năng tùy thuộc vào việc người lao động đạt được huy chương tại hội thi tay nghề các cấp.
.

Nguồn: chinhphu.vn