Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201402/ra-soat-dieu-chinh-bo-sung-cac-quy-hoach-xay-dung-tren-pham-vi-ca-nuoc-448650/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201402/ra-soat-dieu-chinh-bo-sung-cac-quy-hoach-xay-dung-tren-pham-vi-ca-nuoc-448650/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch xây dựng trên phạm vi cả nước - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 08/02/2014, 08:33 [GMT+7]

Rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch xây dựng trên phạm vi cả nước

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch xây dựng trên phạm vi cả nước, chú trọng các đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch chung các đô thị.
 
Đồng thời, xây dựng quy hoạch và thiết kế đô thị mẫu tại một số đô thị theo vùng, miền để phổ biến rộng rãi cho các địa phương. Tổng hợp danh mục các tỉnh có khó khăn về kinh phí lập quy hoạch, đặc biệt một số tỉnh miền núi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về xây dựng
 
Ngành xây dựng cần tập trung cao độ cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước của Ngành, trọng tâm là các dự án Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để trình Quốc hội thông qua; xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện triển khai với sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các hội nghề nghiệp, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhằm khắc khục những tồn tại, bất cập của hệ thống pháp luật, tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản.
 
Bên cạnh đó, xây dựng quy hoạch và thiết kế đô thị mẫu tại một số đô thị theo vùng, miền để phổ biến rộng rãi cho các địa phương. Tổng hợp danh mục các tỉnh có khó khăn về kinh phí lập quy hoạch, đặc biệt một số tỉnh miền núi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
Ngoài ra, tăng cường quản lý nhà nước kết hợp với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư, chậm tiến độ, kéo dài thời gian xây dựng, làm lãng phí các nguồn lực đầu tư. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, nhất là các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế chống động đất, gió bão. 
 
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản
 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính, nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tín dụng, tài chính trong dài hạn đối với phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá bán thấp, nhà ở cho thuê. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, triển khai thực hiện tốt Nghị định 188/2013/NĐ-CP về nhà ở xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để tăng nhanh nguồn cung nhà ở xã hội, đồng thời đẩy nhanh tốc độ giải ngân gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng.
 
Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương, nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, nghiên cứu áp dụng mô hình PPP và các dự án, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn nhằm thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước khác.
.

Chinhphu