Chủ Nhật, 18/07/2021, 10:32 [GMT+7]

Lãnh đạo Công an tỉnh đương nhiệm

GIÁM ĐỐC

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh

Năm sinh: 1977

Quê quán: Bố Trạch, Quảng Bình

Chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (T12/2023 đến nay)

 

         PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đồng chí: Lê Văn Thái

Năm sinh: 1966

Quê quán: Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Chức vụ: Phó Giám đốc (T1/2021 đến nay).

Đồng chí: Nguyễn Duy Thanh

Năm sinh: 1976

Quê quán: Đô Lương, Nghệ An.

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (T7/2022 đến nay)

Đồng chí: Trần Ngọc Tuấn

Năm sinh: 1978

Quê quán: Thành phố Vinh, Nghệ An.

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (T7/2022 đến nay)

Đồng chí: Trần Hồng Quang

Năm sinh: 1976

Quê quán: huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (T7/2023 đến nay)

Đồng chí: Nguyễn Đức Cường

Năm sinh: 1975

Quê quán: huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (T1/2024 đến nay)

 

.

CANA