Chủ Nhật, 18/07/2021, 10:32 [GMT+7]

Lãnh đạo Công an tỉnh đương nhiệm

         GIÁM ĐỐC


 

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng

Năm sinh: 1972

Quê quán: Tiên Lữ, Hưng Yên.

Chức vụ: Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (T4/2021 đến nay)

 

         PHÓ GIÁM ĐỐC

Đại tá Hồ Văn Tứ

Năm sinh: 1962

Quê quán: Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An

Chức vụ: Phó Giám đốc (2014 đến nay)

   

Đại tá Nguyễn Đức Hải

Năm sinh: 1977

Quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Chức vụ: Phó Giám đốc (2015 đến nay).

   

Đại tá Cao Minh Huyền

Năm sinh: 1974

Quê quán: TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Chức vụ: Phó Giám đốc (2020 đến nay).

   

Đại tá Lê Văn Thái

Năm sinh: 1966

Quê quán: Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Chức vụ: Phó Giám đốc (T1/2021 đến nay).

 

.

CANA