Chủ Nhật, 18/07/2021, 09:54 [GMT+7]

Chân dung Phó Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ

 

 

 

Đồng chí: Bùi Nguyên Tạo

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Phó trưởng Ty (1947 - 1951)

 

 

Đồng chí: Ngô Văn Du

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Phó trưởng Ty (1949 - 1957)

 

 

Đồng chí: Lê Văn Thọ

Năm sinh:

Quê quán

Chức vụ: Phó trưởng Ty (1953 - 1957)

 

 

Đồng chí: Trần Tơng

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Phó trưởng Ty (1959 - 1964)

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đình Phượng

Năm sinh:

Quê quán

Chức vụ: Phó trưởng Ty (1961 - 1966)

 

Đồng chí: Văn Bá Trương

Năm sinh:

Quê quán

Chức vụ: Phó trưởng Ty (1962 - 1966)

 

Đồng chí: Hồ Sỹ Trượng

Năm sinh:

Quê quán

Chức vụ: Phó trưởng Ty (1966 - 1972)

 

 

Đồng chí: Chu Văn Thao

Năm sinh:

Quê quán

Chức vụ: Phó trưởng Ty (1968 - 1972)

 

Đồng chí: Trần Hữu Quán

Năm sinh:

Quê quán

Chức vụ: Phó trưởng Ty (1968 - 1974)

 

Đồng chí: Trương Trọng Điện

Năm sinh: 1918

Quê quán: Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An

Chức vụ: Phó trưởng Ty Công an Nghệ An (1972 - 1978)

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Hòe

Năm sinh:

Quê quán

Chức vụ: Phó Giám đốc (1975 - 1989)

 

Đồng chí: Trần Xuân Hương

Năm sinh:

Quê quán

Chức vụ: Phó Giám đốc (1976 - 1983)

 

Đồng chí: Đậu Khắc Tưởng

Năm sinh:

Quê quán

Chức vụ: Phó Giám đốc (1976 - 1986)

 

Đồng chí: Trần Hữu Danh

Năm sinh:

Quê quán

Chức vụ: Phó Giám đốc (1979 - 1980)

 

Đồng chí: Lê Ngọc Đạc

Năm sinh:

Quê quán

Chức vụ: Phó Giám đốc (1979 - 1987)

 

Đồng chí: Võ Lan

Năm sinh:

Quê quán

Chức vụ: Phó Giám đốc (1980- 1991)

 

Đồng chí: Lô Viết Định

Năm sinh: 1934

Quê quán: Quỳ Hợp, Nghệ An

Chức vụ: Phó Giám đốc (1980 - 1995)

 

Đồng chí: Nguyễn Hồng Bàng

Năm sinh:

Quê quán

Chức vụ: Phó Giám đốc (1984 - 1989)

 

Đồng chí: Nguyễn Tiễn Tuẩn

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Phó Giám đốc (1985 - 1991)

 

Đồng chí: Trần Đình Bảng

Năm sinh: 1937

Quê quán: Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An.

Chức vụ: Phó Giám đốc (1985 - 2002)

 

Đồng chí: Võ Hồng Tuyên

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Phó Giám đốc (1989 - 1991)

 

Đồng chí: Trần Văn Trí

Năm sinh: 1937

Quê quán:

Chức vụ: Phó Giám đốc (1991 - 1995)

 

Đồng chí: Nguyễn Hữu Hùng

Năm sinh: 1947

Quê quán: Khai Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.

Chức vụ: Phó Giám đốc (1990 - 1997)

 

Đồng chí: Trần Danh Phiêng

Năm sinh: 1953

Quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Chức vụ: Phó Giám đốc (1994 - 2013)

 

Đồng chí: Lữ Văn Tường

Năm sinh: 1955

Quê quán: Quỳ Châu, Nghệ An.

Chức vụ: Phó Giám đốc (2001 - 2015)

 

Đồng chí: Nguyễn Đình Dung

Năm sinh: 1959

Quê quán: Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An

Chức vụ: Phó Giám đốc (2011 - 2019)

 

Đồng chí: Hồ Sỹ Tuấn

Năm sinh: 1959

Quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An

Chức vụ:

- Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (từ 2011 - 2014);

- Giám đốc PCCC&CNCH tỉnh Nghệ An (từ tháng 8/2014 - 2018);

- Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (từ 2018 - 2019).

 

Đồng chí: Vũ Chiến Thắng

Năm sinh: 1967

Quê quán: Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

Chức vụ: Phó Giám đốc (2012 - 2014)

 

Đồng chí: Nguyễn Tiến Dần

Năm sinh: 1959

Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An

Chức vụ: Phó Giám đốc (2013 - 2019)

 

Đồng chí: Lê Quốc Báo

Năm sinh: 1958

Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An

Chức vụ:

- Phó Giám đốc PCCC&CNCH tỉnh Nghệ An (từ 2014 - 2018);

- Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (từ tháng 8/2014 đến 201…)

 

Đồng chí: Đào Hồng Lập

Năm sinh: 1959

Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An.

Chức vụ:

- Phó Giám đốc PCCC&CNCH tỉnh Nghệ An (từ 2014 - 2018);

- Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (từ tháng 8/2014 đến 2019).

 

Đồng chí: Lê Xuân Hoài

Năm sinh: 1960

Quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Chức vụ:

- Phó Giám đốc PCCC&CNCH tỉnh Nghệ An (từ 2014 - 2018);

- Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (từ tháng 8/2014 đến 2020).

 

Đồng chí: Lê Khắc Thuyết

Năm sinh: 1967

Quê quán: Yên Thành, Nghệ An.

Chức vụ:

- Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (từ T10/2015 đến T6/2020);

- Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (từ T6/2020 đến nay).

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng

Năm sinh: 1969

Quê quán: Nghi Lộc, Nghệ An.

Chức vụ:

- Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (từ T10/2015 đến T5/2021);

- Phó Cục trưởng Cục C03 (từ T5/2021 đến nay).

 

Đồng chí: Đại tá Hồ Văn Tứ

Năm sinh: 1962

Quê quán: Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An

Chức vụ: Phó Giám đốc (2014 đến 2022)

Đồng chí: Đại tá Cao Minh Huyền
 
Năm sinh: 1974
 
Quê quán: TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
 
Chức vụ: Phó Giám đốc (2020 đến 5/2023).

 

.

CANA