Chủ Nhật, 18/07/2021, 10:25 [GMT+7]

Chân dung Giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ

 

Đồng chí: Nguyễn Tạo

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Trưởng ty Trinh sát Nghệ An (Từ T8/1945 – T11/1945)

   

Đồng chí: Phan Văn Quán

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Cục trưởng Nghệ An Công an Cục (1945 – 1946)

   

Đồng chí: Võ Mai

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Cục trưởng Nghệ An Công an Cục (Từ T3/1946 – T4/1946)

   

Đồng chí: Trần Mai

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Trưởng ty Công an Nghệ An (1946 - 1947)

   

Đồng chí: Nguyễn Duy Hải

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Trưởng ty Công an Nghệ (1947 - 1951)

   

Đồng chí: Nguyễn Xuân Thành

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Trưởng ty Công an Nghệ An (1951 - 1953)

   

Đồng chí: Ngô Sinh

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Trưởng ty Công an Nghệ An (1953 - 1961)

   

Đồng chí: Nguyễn Xuân Ất

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Trưởng ty Công an Nghệ An (1961 - 1966)

   

Đồng chí: Đinh Văn Tuy

Năm sinh:

Quê quán:

Chức vụ: Trưởng ty Công an Nghệ An (1966 - 1972)

   

Đồng chí: Trần Thiệu

Năm sinh:

Quê quán: Thanh Chương, Nghệ An

Chức vụ:

- Trưởng Ty Công an Nghệ An (1972 - 1975)

- Trưởng Ty Công an Nghệ Tĩnh (1975 - 1979)

   

Đồng chí: Lê Văn Khiêu

Năm sinh: 1928

Quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An

Chức vụ: Giám đốc Công an Nghệ Tĩnh  (1979 - 1992)

   

Đồng chí: Trần Phồn

Năm sinh: 1941

Quê quán: Yên Thành, Nghệ An.

Chức vụ: Giám đốc Công an Nghệ An (1992 - 2001)

   

Đồng chí: Phan Đình Trạc

Năm sinh: 1957

Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An.

Chức vụ: Giám đốc Công an Nghệ An (2001 - 2005)

   

Đồng chí: Võ Trọng Thanh

Năm sinh: 1951

Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An

Chức vụ: Giám đốc Công an Nghệ An (2005 - 2010)

   

Đồng chí: Nguyễn Xuân Lâm

Năm sinh: 1957

Quê quán: Diễn Châu, Nghệ An.

Chức vụ: Giám đốc Công an Nghệ An (2010 - 2015)

   

Đồng chí: Nguyễn Hữu Cầu

Năm sinh: 1962

Quê quán: Nghi Lộc, Nghệ An.

Chức vụ: Giám đốc Công an Nghệ An (2015- 2020)

   

Đồng chí: Võ Trọng Hải

Năm sinh: 1968

Quê quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Chức vụ: Giám đốc Công an Nghệ An (T7/2020 – T4/2021)


 
.

CANA