Thứ Ba, 15/12/2020, 07:24 [GMT+7]

Đã mua BHYT tại phường, nay làm việc tại Công ty có đóng BHXH thì có được hoàn lại số tiền BHYT đã đóng ko?

Câu hỏi: Công ty chúng tôi có nhân viên mới đã mua BHYT tại phường, nay đóng bảo hiểm tại công ty thì số tiền BHYT đã mua tại phường có được hoàn lại không, hay là phần đóng tại công ty sẽ trừ đi BHYT?
 
Câu trả lời: Căn cứ Điều 20, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH thì các đối tượng sau đây được hoàn trả tiền đóng BHYT:
 
1. Người tham gia được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT).
 
2. Được ngân sách Nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT;
 
3. Bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.
 
Như vậy: Nhân viên trong quý công ty trước đây có mua thẻ BHYT ở phường là đối tượng thuộc nhóm 5 nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình được quy định tại Điều 17, Quyết định số 595/QĐ-BHXH, khi tham gia đóng bảo hiểm tại đơn vị thì được hoàn trả lại số tiền đóng từ thời điểm thẻ BHYT được cấp ở đơn vị bắt đầu có giá trị sử dụng.
 
Căn cứ Tiết a, điểm 3.3 khoản 3 điều 43 thì người tham gia lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) để làm thủ tục hoàn trả thông qua đại lý thu của cơ quan BHXH tại phường, xã nơi người tham gia cư trú hoặc tới cơ quan BHXH huyện quản lý trên địa bàn.
.

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn

.