Thứ Bảy, 12/12/2020, 19:49 [GMT+7]

'Công an chính quy về xã đã phát huy tác dụng rất tốt'

(Congannghean.vn)-Đó là khẳng định của Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn liên quan đến hiệu quả của Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã. Nội dung này cũng được Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trả lời ở phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 12/12/2020 tại Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trả lời tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trả lời tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Theo đó, trả lời chất vấn của đại biểu về Đề án Công an chính quy về đảm nhận chức danh Công an xã của đại biểu, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Mọi vấn đề về liên quan ANTT đều xuất phát từ cơ sở. Thực trạng công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn đòi hỏi yêu cầu cần có đội ngũ am hiểu pháp luật. Xuất phát từ tình hình trên, Bộ Công an đã đề ra chủ trương Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã. Đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, Công an chính quy là lực lượng vũ trang thực hiện theo mệnh lệnh trực chiến đấu 24/24 trong tất cả các ngày, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì thế, lực lượng Công an chính quy về cơ sở là hết sức cần thiết. Và trên thực tế, kết quả rất rõ. 
 
Trong thời gian tới, với sự quan tâm của các cấp chính quyền và trưởng thành của CBCS, lực lượng Công an chính quy sẽ ngày càng lớn mạnh. Bên cạnh lực lượng Công an chính quy, Công an bán chuyên trách cũng rất cần thiết, đây là là hạt nhân phong trào tự quản, tạo nguồn lực nội sinh, là cánh tay nối dài kết hợp hài hòa với Công an xã chính quy tạo động lực quan trọng để đảm bảo ANTT trên địa bàn. HĐND tỉnh đã ban hành theo Nghị quyết 22 để giải quyết vấn đề chính sách. “Rất mong trong thời gian tới, nhân dân quan tâm, hỗ trợ,  giúp đỡ, tạo điều kiện, xây dựng và góp ý để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
 
“Việc bố trí Công an chính quy là rất cần thiết, theo đúng theo quy định. Trên thực tế, Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã đã phát huy tác dụng rất tốt. Còn lực lượng Công an bán chuyên trách thực hiện theo quy định, cần nghiên cứu để tìm hướng bố trí phù hợp”, Chủ tịch HĐND tỉnh  Nguyễn Xuân Sơn khẳng định.
.

MAI HẬU

.