Thứ Sáu, 21/06/2019, 09:09 [GMT+7]

Hướng dẫn bảo hiểm y tế với thân nhân chiến sĩ CAND

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an trong Công an nhân dân.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Dự thảo Thông tư này hướng dẫn về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; mức đóng, trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế; cấp thẻ bảo hiểm y tế và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh trường Văn hóa, sinh viên hệ dân sự, sinh viên người nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân dân, thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác, phục vụ trong Công an nhân dân, thân nhân của học viên Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước (viết gọn là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ) và thân nhân của công nhân công an.
 
Dự thảo nêu rõ đối tượng do người lao động và Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế gồm: a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; b) Công nhân công an; c) Công dân tạm tuyển.
 
Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm: a) Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ (Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông…);  b) Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân dân được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước.
 
Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, gồm: a) Học sinh trường Văn hóa thuộc Bộ Công an; b) Sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân.
 
Mức đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
 
Đối với đối tượng do người lao động và Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế, thực hiện như sau: Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định) hoặc bằng 4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động (đối với người lao động hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động); trong đó, Công an đơn vị, địa phương đóng 2/3, người lao động đóng 1/3.
 
Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng.
 
Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.
 
Đối với đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở.
 
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.