Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201903/tien-luong-phu-cap-nha-o-va-dieu-kien-lam-viec-doi-voi-si-quan-ha-si-quan-chien-si-cand-843153/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201903/tien-luong-phu-cap-nha-o-va-dieu-kien-lam-viec-doi-voi-si-quan-ha-si-quan-chien-si-cand-843153/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 11/03/2019, 10:18 [GMT+7]

Tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND

Hỏi: Tôi có người thân hiện đang là sỹ quan CAND. Xin hỏi, theo Luật CAND mới sửa đổi thì tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND được quy định cụ thể như thế nào? (Hải Quỳnh, Hà Nội)
 
Trả lời:
 
Luật CAND đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XVI và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019. Theo đó, chế độ tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện làm việc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND được quy định như sau:
 
1. Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND do Chính phủ quy định. Tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp được tính theo chức vụ, chức danh đảm nhiệm và cấp bậc hàm, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của CAND; phụ cấp thâm niên được tính theo mức lương hiện hưởng và thời gian phục vụ trong CAND. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND được hưởng trợ cấp, phụ cấp như đối với cán bộ, công chức có cùng điều kiện làm việc và trợ cấp, phụ cấp đặc thù CAND.
 
2. Sĩ quan CAND nếu giữ nhiều chức vụ, chức danh trong cùng một thời điểm thì được hưởng quyền lợi của chức vụ, chức danh cao nhất và phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh theo quy định của pháp luật.
 
3. Sĩ quan CAND được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm khi được giao chức vụ, chức danh thấp hơn chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm do yêu cầu công tác hoặc thay đổi tổ chức, biên chế theo quy định của pháp luật.
 
4. Sĩ quan CAND khi có quyết định miễn nhiệm chức vụ, chức danh thì hưởng các quyền lợi theo chức vụ, chức danh mới.
 
5. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND được bảo đảm doanh trại và các điều kiện làm việc, sinh hoạt phù hợp với tính chất công việc, nhiệm vụ được giao.
 
6. Sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan chuyên môn kỹ thuật được hưởng phụ cấp nhà ở, được bảo đảm nhà ở công vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.
.

Nguồn: CAND

.