Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201812/han-tuoi-phuc-vu-cua-ha-si-quan-si-quan-cong-an-nhan-dan-826941/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201812/han-tuoi-phuc-vu-cua-ha-si-quan-si-quan-cong-an-nhan-dan-826941/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 03/12/2018, 08:43 [GMT+7]

Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân

Luật CAND (sửa đổi) đã được thông qua tại kỳ họp thứ 16 Quốc hội khóa XIV. Liên quan đến hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan CAND, Điều 30 của Luật quy định:
 
1. Hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan CAND quy định như sau:
 
a) Hạ sĩ quan: 45;
 
b) Cấp úy: 53;
 
c) Thiếu tá, Trung tá: nam 55, nữ 53;
 
d) Thượng tá: nam 58, nữ 55;
 
đ) Đại tá: nam 60, nữ 55;
 
e) Cấp tướng: 60.
 
2. Hạn tuổi phục vụ của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh trong CAND do Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. 
 
3. Trường hợp đơn vị Công an có nhu cầu, sĩ quan quy định tại điểm b, điểm c và nam sĩ quan quy định tại điểm d khoản 1 Điều này nếu có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng không quá 60 đối với nam và 55 đối với nữ.
 
4. Sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ hơn 60 đối với nam và hơn 55 đối với nữ theo quy định của Chính phủ.
 
5. Sĩ quan CAND được nghỉ hưu khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật mà CAND không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành được hoặc sĩ quan tự nguyện xin nghỉ nếu nam sĩ quan có đủ 25 năm, nữ sĩ quan có đủ 20 năm phục vụ trong CAND thì được nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định tại khoản 1 Điều này.
.

Nguồn: CAND

.