Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201811/se-sua-doi-chinh-sach-bao-hiem-that-nghiep-va-luat-bao-hiem-xa-hoi-825616/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201811/se-sua-doi-chinh-sach-bao-hiem-that-nghiep-va-luat-bao-hiem-xa-hoi-825616/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Sẽ sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và Luật Bảo hiểm xã hội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 25/11/2018, 09:03 [GMT+7]

Sẽ sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và Luật Bảo hiểm xã hội

(Congannghean.vn)-Chính phủ vừa có Nghị quyết số 125/NQ-CP về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó, Chính phủ đã đề ra các giải pháp: Sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), chính sách việc làm; sửa đổi, bổ sung Luật BHXH.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về sửa đổi, bổ sung chính sách BHTN, chính sách việc làm, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, chính sách BHTN, chính sách việc làm theo hướng chú trọng không chỉ các giải pháp xử lý hậu quả đối với người thất nghiệp thông qua việc chi trả trợ cấp thất nghiệp; đào tạo nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để đáp ứng yêu cầu của công việc mới, giới thiệu việc làm mà cần xây dựng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp thông qua hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) duy trì việc làm, đảm bảo quyền lợi chính đáng của DN và NLĐ duy trì việc làm, đảm bảo quyền lợi chính đáng của DN và NLĐ nhằm tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách BHXH cũng như tính linh hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ.

Về sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức có liên quan đánh giá kết quả 5 năm thi hành Luật BHXH năm 2014, Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH 1 lần đối với NLĐ, Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đồng bộ với việc nghiên cứu, đánh giá tác động của các đề xuất chính sách mới làm cơ sở báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật BHXH theo hướng giảm điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí; điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác; tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí, giảm quyền lợi nếu hưởng BHXH 1 lần; sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH; điều chỉnh tỉ lệ tích lũy để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế; hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, nhất là đối với các hành vi trốn đóng, nợ đóng, trục lợi BHXH.

.

P.V

.