Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201809/yeu-cau-cac-don-vi-dia-phuong-thuc-hien-nghiem-tuc-viec-xu-ly-ho-so-thuong-binh-gia-813148/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201809/yeu-cau-cac-don-vi-dia-phuong-thuc-hien-nghiem-tuc-viec-xu-ly-ho-so-thuong-binh-gia-813148/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc xử lý hồ sơ thương binh giả - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 10/09/2018, 07:50 [GMT+7]

Yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc xử lý hồ sơ thương binh giả

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh Nghệ An vừa có Văn bản số 6697/UBND-VX, chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ mà UBND tỉnh đã chỉ đạo trước đó, về thực hiện kết luận thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH về việc xác lập hồ sơ thương binh tại Nghệ An.

Danh sách các đơn vị có đối tượng bị đình chỉ trợ cấp theo kết luận của thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Danh sách các đơn vị có đối tượng bị đình chỉ trợ cấp theo kết luận của thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền; gặp gỡ, giải thích cụ thể về hồ sơ sai phạm đối với những trường hợp bị đình chỉ chế độ, để hạn chế phát sinh đơn, thư khiếu nại gây phức tạp tình hình; ban hành quyết định đình chỉ chế độ trợ cấp ưu đãi thương binh của các đối tượng hưởng sai; thực hiện thu hồi các giấy tờ liên quan, thẻ thương binh và thu hồi số tiền mà đối tượng đã hưởng sai...

Trước đó, ngày 14/8/2018, Bộ LĐ-TB&XH đã có Kết luận số 3357 của Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, về việc thực hiện các kết luận thanh tra việc xác lập hồ sơ thương binh và biện pháp xử lý tiếp theo kết luận thanh tra liên quan đến đối tượng thương binh cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nội dung kết luận yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, các địa phương liên quan ở Nghệ An phối hợp thực hiện tốt các kết luận thanh tra về các sai phạm trong việc xác lập hồ sơ thương binh: “Ban hành quyết định đình chỉ chế độ đối với những trường hợp theo yêu cầu tại kết luận thanh tra; thu hồi các khoản trợ cấp đã hưởng sai nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; thu hồi thẻ thương binh đối với những trường hợp do Sở cấp; giải quyết đơn, thư của công dân và xử lý các nội dung phát sinh liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra; triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để đối tượng xấu lợi dụng để kích động, làm bất ổn chính trị - xã hội.

Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích đến đối tượng và gia đình để nhận thức đúng về nội dung hồ sơ sai phạm, nộp trả ngân sách số tiền đã hưởng sai; thực hiện thu hồi dứt điểm số tiền mà đối tượng đã hưởng sai, phân loại theo từng nhóm đối tượng (cán bộ, đảng viên, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đã từ trần...) để có phương án cụ thể trong việc thu hồi.

.

B.Châu

.