Thứ Tư, 18/07/2018, 09:09 [GMT+7]

Gia đình - Nơi lưu giữ giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư phát triển, ngày càng có nhiều gia đình văn hóa, làng bản văn hóa, các mô hình văn hóa đã góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phụ nữ Công an Nghệ An luôn quan tâm đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Phụ nữ Công an Nghệ An luôn quan tâm đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ có chức năng nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, gia đình còn là nơi giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đó là tình yêu quê hương, đất nước, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ, tình nghĩa vợ chồng thủy chung, tinh thần hiếu học, đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, ý chí kiên cường, bất khuất vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Năm 2018, với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, tỉnh Nghệ An đã tập trung nguồn lực, triển khai các kế hoạch về hoạt động truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục thực hiện các hoạt động năm 2018 thuộc Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh; xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam” trên địa bàn tại 7 xã thuộc các huyện: Hưng Nguyên, Anh Sơn, Yên Thành, Quỳ Hợp, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Thanh Chương.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, công tác gia đình đã đạt được một số kết quả nhất định. Điều đó được thể hiện ở chỗ, công tác xây dựng gia đình trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội. Ngày càng có nhiều gia đình thực hiện mô hình ít con và có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng gia đình khá giả, hạnh phúc; công tác giáo dục truyền thống gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chăm sóc phụng dưỡng ông bà, cha mẹ được quan tâm, thực hiện nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh môi trường được phát huy.

Có thể thấy, những thành tựu trên đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là xóa đói giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc người cao tuổi. Đồng thời, góp phần bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc từ bao đời nay.

Là thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện công tác gia đình, nhận thấy vai trò, ý nghĩa to lớn của gia đình, thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác gia đình và trẻ em, về an sinh xã hội, về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức 7 buổi tuyên truyền phòng, chống mua bán phụ nữ, xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình tại các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong. Quá trình thực hiện, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện Chỉ thị số 49 về gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030… Thường xuyên phát động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, cưỡng bức lao động, quản lý, giáo dục, giúp đỡ trẻ em hư tại cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tổ chức nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Văn hóa ứng xử đối với nhân dân, đồng nghiệp và trong cuộc sống gia đình”; Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Bí quyết nuôi dạy con thành công”. Ngoài ra, Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, thăm, tặng quà cho các gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn toàn tỉnh với hàng trăm phần quà trị giá 1,3 tỉ đồng.

Từ trước đến nay, xây dựng gia đình luôn là vấn đề hệ trọng của dân tộc. Vấn đề ấy càng trở nên bức thiết hơn trong xã hội hiện nay, khi xu hướng hòa nhập đã và đang có những tác động xấu đến gia đình. Điều cần làm là đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy những giá trị trong gia đình theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam. Các cấp, ngành, đoàn thể cùng nhân dân chung tay phòng, chống bạo lực gia đình và sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình…

.

Phan Tuyết

.