Thứ Hai, 26/02/2018, 08:57 [GMT+7]

Quy định rõ ràng quyền của phụ nữ để dễ thực thi

Nhóm chuyên trách về giới liên quan đến cải cách Bộ luật Lao động của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam đã đưa ra một số phản hồi chính về giới và phân biệt đối xử.
 
Đây là một phần của quá trình tham vấn ý kiến công chúng về Bộ luật Lao động.
 
Theo Nhóm chuyên trách về giới của LHQ, cải cách Bộ luật Lao động là cấp thiết để xóa bỏ hoặc sửa đổi tất cả các điều khoản hiện đang phân biệt đối xử với phụ nữ, tạo ra một sân chơi không công bằng cho phụ nữ tại nơi làm việc và mâu thuẫn với các cam kết trong nước và quốc tế.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Hiến pháp năm 2013 bảo đảm các quyền của phụ nữ và nam giới để theo đuổi sự thịnh vượng. Điều 16 nêu rõ rằng không ai có thể bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội. Bộ luật Lao động phải được sửa đổi để phù hợp với Hiến pháp. 
 
Để giải quyết những vấn đề chính của phân biệt đối xử về giới, theo Nhóm chuyên trách về giới của LHQ đưa ra nhiều phương án. Một trong số đó là, Bộ luật Lao động cần có một định nghĩa đầy đủ và rõ ràng về phân biệt đối xử và kết hợp một định nghĩa cùng các điều khoản quy định liên quan đến quấy rối tình dục để quyền của phụ nữ thật rõ ràng và có thể thực thi. Các điều khoản cũng nên bao gồm việc cấm phân biệt đối xử về giới tính và khuynh hướng tình dục.
 
Bên cạnh đó, bảo đảm Bộ luật Lao động làm rõ quyền của phụ nữ và nam giới đối với việc trả công bình đẳng cho công việc mang lại giá trị như nhau để quyền này có thể được thực thi dễ dàng hơn. Sửa đổi những quy định với quan niệm sai lầm là nhằm ‘’bảo vệ’’ chức năng sinh sản của phụ nữ nhưng thực chất lại là phân biệt đối xử vì chúng giới hạn những công việc mà phụ nữ có thể và không thể làm mà không có chứng cứ khoa học và đưa vào những ý tưởng lỗi thời và vô căn cứ về sức mạnh và vai trò của phụ nữ.
 
Cập nhật các điều khoản liên quan đến thời gian nghỉ để chăm sóc và trách nhiệm gia đình, bởi vì các quy định hiện hành phản ánh một thái độ rất lạc hậu về thế mạnh và vai trò của phụ nữ và nam giới. Điều cốt yếu là Bộ luật Lao động khuyến khích và tạo điều kiện cho cả nam giới và phụ nữ chia sẻ trách nhiệm và hưởng lợi từ sự linh hoạt trong điều kiện làm việc…
.

Nguồn: Huyền Linh/Chinhphu.vn

.