Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201712/de-xuat-5-bien-phap-bao-dam-can-bang-gioi-tinh-khi-sinh-771717/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201712/de-xuat-5-bien-phap-bao-dam-can-bang-gioi-tinh-khi-sinh-771717/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đề xuất 5 biện pháp bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 14/12/2017, 14:35 [GMT+7]

Đề xuất 5 biện pháp bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh

Tại dự thảo Luật dân số, Bộ Y tế đã đề xuất 5 biện pháp bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh.
 
 
Cụ thể, 5 biện pháp gồm: 1- Nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới; đẩy mạnh truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh;
 
2- Xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho các cặp vợ chồng sinh con một bề gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, người dân đang sống tại các xã đảo, huyện đảo; cho cha mẹ sinh con một bề gái khi hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu;
 
3- Nâng cao hiệu lực thi hành các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, các quy định của pháp luật để đảm bảo cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên;
 
4- Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực xã hội bảo đảm sự bình đẳng giới trong việc thờ cúng tổ tiên, nối dõi tông đường, thừa kế;
 
5- Rà soát, bổ sung các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Ngăn ngừa có hiệu quả việc lạm dụng khoa học, công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.
 
Trách nhiệm bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh
 
Dự thảo nêu rõ, cơ quan, tổ chức, cộng đồng, gia đình và cá nhân có trách nhiệm thực hiện pháp luật để bảo đảm cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên. Hằng năm, cơ quan Thống kê Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về dân số công bố các dự báo, số liệu về mất cân bằng giới tính khi sinh. Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn, biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. Cộng đồng dân cư tổ chức triển khai có hiệu quả quy định không lựa chọn giới tính thai nhi, không phân biệt đối xử giới và tiêu chuẩn của cuộc vận động xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa. Các thành viên trong gia đình, tạo điều kiện để cặp vợ chồng, cá nhân sinh con được thoải mái về tư tưởng, không đe dọa, uy hiếp tinh thần để ép buộc cặp vợ chồng, cá nhân sinh con trai, con gái hoặc xúi giục, ép buộc người khác phá thai vì giới tính của thai nhi; không có lời nói hoặc hành động xúc phạm danh dự, nhân phẩm người sinh chỉ con trai hoặc sinh chỉ con gái.
 
Cán bộ y tế cung cấp các dịch vụ có liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi, không cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Cặp vợ chồng, cá nhân có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi.
 
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.