Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201712/che-do-doi-voi-can-bo-duoc-tang-cuong-ve-xa-773582/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201712/che-do-doi-voi-can-bo-duoc-tang-cuong-ve-xa-773582/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chế độ đối với cán bộ được tăng cường về xã - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 26/12/2017, 08:36 [GMT+7]

Chế độ đối với cán bộ được tăng cường về xã

Đối với trường hợp cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh được cơ quan có thẩm quyền quyết định tăng cường về làm cán bộ cấp xã, chế độ chính sách tiền lương và phụ cấp được hưởng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ tăng cường về xã.
 
Bà Vũ Thị Yến (tỉnh Thái Bình) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp thắc mắc sau: Theo Quyết định của Bí thư huyện ủy điều động cán bộ tăng cường đi xã làm việc, có nội dung “Lương và phụ cấp thực hiện theo chế độ hiện hành”. Nhưng ở Huyện ủy trường hợp này là cán bộ không có phụ cấp chức vụ, khi được tăng cường làm Bí thư Đảng ủy xã. 
 
Bà Yến hỏi, cán bộ được điều động có được nhận phụ cấp chức vụ (Bí thư Đảng ủy xã), hưởng 30% phụ cấp Đảng, đoàn thể và phụ cấp phân loại xã không? Có cơ chế đãi ngộ gì cho những cán bộ được điều động không?
 
Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình trả lời như sau:
 
Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 1 Điều này bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã.
 
Lương và phụ cấp thực hiện theo chế độ hiện hành đối với cán bộ cấp xã bao gồm: Chế độ tiền lương, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp theo phân loại xã, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh (nếu có) và một số chế độ khác như: BHXH, BHYT, đào tạo, bồi dưỡng.
 
Căn cứ Điểm a Khoản 1 Mục 1 Hướng dẫn số 05-HD/BCTW ngày 1/7/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và tiền lương quy định: Thực hiện chế độ phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đối với cán bộ, công chức, người lao động (hưởng lương từ ngân sách Nhà nước) làm việc ở cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp Trung ương đến cấp huyện. Mức phụ cấp là 30% của hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc 30% hệ số lương chức vụ đối với người hưởng lương chức vụ.
 
Như vậy, đối với trường hợp cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh được cơ quan có thẩm quyền quyết định luân chuyển, điều động, biệt phái về làm cán bộ cấp xã sẽ thuộc số lượng cán bộ cấp xã quy định tại Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp theo phân loại xã, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh (nếu có) theo quy định tại Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp 30% công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội. 
 
Đối với trường hợp cán bộ, công chức cấp huyện, cấp tỉnh được cơ quan có thẩm quyền quyết định tăng cường về làm cán bộ cấp xã, chế độ chính sách tiền lương và phụ cấp được hưởng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ tăng cường về xã.
 
Do trong nội dung câu hỏi của bà Yến không cung cấp đủ thông tin về trường hợp cán bộ được quyết định thuộc trường hợp điều động, luân chuyển, biệt phái hay tăng cường nên Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình không có đủ cơ sở để trả lời.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.