Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201612/tinh-thoi-gian-nang-luong-doi-voi-cong-chuc-cap-xa-713835/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201612/tinh-thoi-gian-nang-luong-doi-voi-cong-chuc-cap-xa-713835/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tính thời gian nâng lương đối với công chức cấp xã - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 14/12/2016, 09:55 [GMT+7]

Tính thời gian nâng lương đối với công chức cấp xã

Ông Trần Đức Thi (Phú Yên) được UBND huyện ra Quyết định bổ nhiệm Trưởng Công an xã ngày 27/3/2013. Sau đó UBND huyện có văn bản cho phép UBND xã ký hợp đồng lao động không thời hạn với ông.

Ngày 1/7/2014, ông Thi được xét công nhận công chức, nhưng đến ngày 14/10/2016, ông vẫn hưởng lương hệ số 1,86. Ông Thi hỏi, trường hợp của ông có được xét tính nâng bậc lương kể từ ngày ký hợp đồng lao động không? Nếu được thì áp dụng văn bản nào?

Về vấn đề này, UBND tỉnh Phú Yên có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trường hợp ông Trần Đức Thi được xét công nhận công chức cấp xã ngày 1/7/2014, hệ số lương là 1,86 thì lần nâng lương kế tiếp của ông Thi vào ngày 1/7/2016.

Ngày 18/11/2016, Phòng Nội vụ huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã tổng hợp danh sách đề nghị Hội đồng xét nâng lương đợt 2 năm 2016 đối với những người cán bộ, công chức do UBND huyện Đông Hòa quản lý trong đó có ông Thi.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.