Thứ Bảy, 10/10/2020, 14:55 [GMT+7]

Thủ tục đề nghị cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài tại Công an tỉnh

 

 

    1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ đề nghị cấp “Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài” tại Bộ phận tiếp nhận Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ ban đầu của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc chuẩn bị lại hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, thu tiền lệ phí và trả giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, kèm biên lai thu lệ phí.

Bước 3: Cán bộ xử lý hồ sơ thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc công dân không/chưa đủ điều kiện được cấp “Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài” thì thông báo cho công dân lý do không/chưa cấp Giấy xác nhận nhân sự cho công dân, đề nghị công dân bổ sung hồ sơ (nếu cần); nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ và công dân đủ điều kiện được cấp Giấy xác nhận nhân sự thì đề xuất Lãnh đạo Phòng duyệt, chuyển hồ sơ và truyền dữ liệu về Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

Cục Quản lý xuất nhập cảnh thẩm định, cấp Giấy xác nhận nhân sự, chuyển cho bộ phận đề xuất để fax cho cơ quan đại diện ngoại giao và trả bản chính cho bộ phận văn thư thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh để chuyển về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh trả cho công dân.

Bước 4: Bộ phận trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An thu lại giấy biên nhận, kiểm tra biên lai thu tiền, CMND hoặc thẻ căn cước công dân và trả Giấy xác nhận nhân sự cho công dân.

 

    2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, số 89 Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7, trừ ngày Lễ, Tết (trong giờ hành chính)

 

    3

Thành phần hồ sơ

 

- 01 tờ khai theo mẫu X03;

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm của công dân Việt Nam ở nước ngoài, phông nền màu trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu;

Lưu ý:

- Mẫu Tờ khai đề nghị cấp giấy xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài X03 phải có xác nhận của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cư trú.

- Người đề nghị cấp Giấy xác nhận nhân sự cho thân nhân ruột thịt là công dân Việt Nam ở nước ngoài phải xuất trình CMND hoặc thẻ Căn cước công dân của bản thân còn giá trị để kiểm tra, đối chiếu.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Người được xác nhận nhân sự phải có (giữ) quốc tịch Việt Nam, không thuộc diện chưa được Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội

 

 

 

   4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ

 

   5

Thời hạn giải quyết

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

   6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Công dân Việt Nam ở trong nước (là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác) có nhu cầu xác nhận nhân sự cho thân nhân ruột thịt là công dân Việt Nam ở nước ngoài để làm thủ tục cấp hộ chiếu hoặc giấy thông hành

  

   7

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

 

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An, số 89 Trần Quang Diệu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

 

  8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt nam ở nước ngoài

 

  9

Lệ phí

100.000đ /01 Giấy xác nhận nhân sự

 

  10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai đề nghị cấp giấy xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân Việt Nam hiện ở nước ngoài; mẫu X03 (kèm theo)

 

  11

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật quốc tịch năm 2008.

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh của công dân Việt Nam.

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06/10/2009 của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài .

- Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT/BCA-BNG ngày 20/8/2013 của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 06/10/2009.

- Thông tư số 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và, quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

- Quyết định 1537/QĐ-BCA-V19 ngày 02/4/2015 của Bộ Công an về việc thông qua phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính rà soát ưu tiên năm 2014 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2: Lưu đồ thủ tục Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam

ở nước ngoài tại Công an tỉnh Nghệ An

 

Trình tự

Trách nhiệm

Nội dung

Biểu mẫu

Thời gian

giải quyết

 

Bước 1

 

 

 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

 

- Kiểm tra Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài;

- Nhập máy thông tin cá nhân công dân đề nghị cấp Giấy xác nhận nhân sự, in giấy biên nhận

- Viết biên lai thu lệ phí, thu lệ phí

 

 

- Giấy Biên nhận; Biên lai thu lệ phí

 

05 - 10 phút

 

 

Bước 2

 

 

- Lãnh đạo Phòng;

 

- Cán bộ xử lý hồ sơ

      Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Thẩm định hồ sơ: Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc công dân không/chưa đủ điều kiện được cấp “Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài” thì thông báo cho công dân lý do không/chưa cấp Giấy xác nhận nhân sự cho công dân, đề nghị công dân bổ sung hồ sơ (nếu cần); nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ và công dân đủ điều kiện được cấp Giấy xác nhận nhân sự thì đề xuất Lãnh đạo Phòng duyệt, chuyển hồ sơ và truyền dữ liệu về Cục Quản lý xuất nhập cảnh

 

 

- Công văn đề nghị Cục A08 cấp “Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài”

 

- (hoặc) Thông báo công dân về việc không/chưa được cấp Giấy xác nhận nhân sự

- (hoặc) Đề nghị công dân bổ sung hồ sơ (nếu cần)

 

 

20 ngày

 

Bước 3

 

Cục Quản lý xuất nhập cảnh

 

Bộ Công an

Cục Quản lý xuất nhập cảnh thẩm định, nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc công dân không/chưa đủ điều kiện được cấp “Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài” thì có công văn thông báo cho công dân lý do không/chưa cấp Giấy xác nhận nhân sự cho công dân, đề nghị công dân bổ sung hồ sơ (nếu cần); nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ và công dân đủ điều kiện được cấp Giấy xác nhận nhân sự thì cấp Giấy xác nhận nhân sự, chuyển cho bộ phận đề xuất để thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao và trả bản chính cho bộ phận văn thư thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh để chuyển về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

 

 

- Giấy xác nhận nhân sự

 

 

 

05 ngày

 

 

Bước 4

 

Cán bộ trả kết quả, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

- Thu lại giấy biên nhận, kiểm tra CMND hoặc thẻ căn cước công dân và trả Giấy xác nhận nhân sự cho công dân.

- Trường hợp không/chưa cấp Giấy xác nhận nhân sự thì thông báo cho công dân lý do không/chưa cấp, đề nghị công dân bổ sung hồ sơ theo quy định (nếu cần).

 

 

 

 

03 - 05 phút

Tổng cộng thời gian thực hiện các bước

25 ngày làm việc

 

.

Công an Nghệ An