Thứ Năm, 29/07/2021, 17:11 [GMT+7]

Số điện thoại cần biết và số điện thoại trực ban Công an các đơn vị, địa phương

STT

Đơn vị chức năng

Số điện thoại

1

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An 

069.290.6112; 038.356.6202

2

Trực ban Phòng Cảnh sát hình sự

069.290.4512

3

Cảnh sát phản ứng nhanh

113

4

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

114

5

Hướng dẫn đăng ký phương tiện giao thông

 

6

Tiếp nhận thông tin phản ánh hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của CBCS Công an

069 2 900 900

7

Trụ sở tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo

069.290.2412

8

Hướng dẫn làm hộ chiếu

069.290.7212

9

Hướng dẫn thủ tục cấp chứng minh nhân dân

069.290.6464

10

Hướng dẫn thủ tục đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT

069.290.6464

11

Trực ban Công an Thành phố Vinh

069.290.0112; 0238.384.4533

12

Trực ban Công an Thị xã Cửa Lò

069.290.0212; 0238.395.5600

13

Trực ban Công an Thị xã Hoàng Mai

069.290.0612; 0238.366.6113

14

Trực ban Công an Thị xã Thái Hòa

069.290.2912; 0238.388.1426

15

Trực ban Công an huyện Anh Sơn

069.290.3712; 0238.387.2160

16

Trực ban Công an huyện Con Cuông

069.290.3812; 0238.387.3112

17

Trực ban Công an huyện Diễn Châu

069.290.0412; 0238.386.2313

18

Trực ban Công an huyện Đô Lương

069.290.3612; 0238.387.1113

19

Công an huyện Hưng Nguyên

069.290.0712; 0238.382.1126

20

Trực ban Công an huyện Kỳ Sơn

069.290.4012; 0238.387.5110

21

Trực ban Công an huyện Nam Đàn

069.290.0812; 0238.382.2176

22

Trực ban Công an huyện Nghi Lộc

069.290.0312; 0238.386.1132

23

Trực ban Công an huyện Nghĩa Đàn

069.290.3012; 0238.381.0667

24

Trực ban Công an huyện Quế Phong

069.290.3312; 0238.388.5183

25

Trực ban Công an huyện Quỳ Châu

069.290.3212; 0238.388.4113

26

Trực ban Công an huyện Quỳ Hợp

069.290.3112; 0238.388.3117

27

Trực ban Công an huyện Quỳnh Lưu

069.290.0512; 0238.386.4210

28

Trực ban Công an huyện Tân Kỳ

069.290.3512; 0238.388.2120

29

Trực ban Công an huyện Thanh Chương

069.290.0912; 0238.382.3174

30

Trực ban Công an huyện Tương Dương

069.290.3912; 0238.387.4148

31

Trực ban Công an huyện Yên Thành

069.290.3412; 0238.386.3132

 

.

CANA