Thứ Hai, 10/10/2022, 03:13 [GMT+7]

Thủ tục hành chính về PCCC & CNCH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CẤP TỈNH

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Chọn tên thủ tục để xem chi tiết)

BIỂU MẪU

ĐÍNH KÈM

BIỂU MẪU THAM KHẢO

1

1. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC06

 

2

2. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa

Phụ lục IV

 

3

3. Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa

Phụ lục IV

 

4

4. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Mẫu PC02

 

5

5. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Mẫu PC21

Mẫu PC22

Mẫu PC23

 

6

6. Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Mẫu PC24

 

7

7. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Mẫu PC24

 

8

8. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Mẫu 01

 

9

9. Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Mẫu 01

 

10

10. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Mẫu 01

 

11

11. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

Mẫu PC23

 

12

12. Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

Mẫu PC33

 

13

13. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

Mẫu PC33

 

14

14. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC11

 

15

15. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Mẫu PC19

 

16

16. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Mẫu PC15

 

17

17. Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC27

 


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CẤP HUYỆN

TT

Tên thủ tục hành chính

(Chọn tên thủ tục để xem chi tiết)

Biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

  1.  

1. Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Mẫu PC21

Mẫu PC22

Mẫu PC23

 

  1.  

2. Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Mẫu PC24

 

  1.  

3. Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

Mẫu PC24

 

  1.  

4. Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

Mẫu PC19

 

  1.  

5. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa

Phụ lục IV

 

  1.  

6. Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 (trừ vật liệu nổ công nghiệp) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa

Phụ lục IV

 

  1.  

7. Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp)

Mẫu PC02

 

  1.  

8. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Mẫu PC15

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
TẠI CÔNG AN CẤP XÃ

TT

Tên thủ tục hành chính

(Chọn tên thủ tục để xem chi tiết)

Biểu mẫu

Biểu mẫu tham khảo

  1.  

1. Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân

Mẫu PC15

 

 

.

CCHC

.