Thứ Tư, 17/01/2018, 09:56 [GMT+7]

Nghệ An: Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

(Congannghean.vn)-Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường vừa ký ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.

Thông qua công tác kiểm tra đã tạo sự chuyển biến trong cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị
Thông qua công tác kiểm tra đã tạo sự chuyển biến trong cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị

Nội dung kiểm tra là việc chấp hành Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị 17-CT/TU ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 6/4/2013 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ, đối tượng kiểm tra là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức hành chính Nhà nước. Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra đột xuất, không báo trước tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và nơi công cộng việc chấp hành các chỉ thị trên của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức.

Theo kế hoạch này, Đoàn do Giám đốc Sở Nội vụ Đậu Văn Thanh làm Trưởng đoàn cùng thành viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh và cơ quan báo chí tỉnh.

.

Xuân Thống

.