Thứ Bảy, 16/12/2017, 15:15 [GMT+7]

Làm thủ tục cắt, chuyển hộ khẩu có cần có mặt trực tiếp không?

Theo phản ánh của ông Bùi Đại, ông muốn chuyển hộ khẩu cho vợ từ xã Bình Dân, huyện Vân Đồn về huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Mẹ vợ của ông là chủ hộ mang sổ hộ khẩu đến làm thủ tục cắt, chuyển khẩu cho vợ của ông thì được xã yêu cầu vợ ông phải có mặt thì mới được cắt chuyển khẩu. Ông Đại hỏi, xã yêu cầu như vậy có đúng không?
 
Về vấn đề này, Công an tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:
 
Về thủ tục cắt, chuyển khẩu, tại Điều 8, Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, quy định: Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu, bao gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).
 
Còn việc chủ hộ mang sổ hộ khẩu đến cơ quan chức năng để cắt, chuyển khẩu của thành viên trong sổ hộ khẩu: Luật Cư trú không quy định cụ thể, nhưng để tránh khiếu kiện về sau, cán bộ chức năng của xã có thể yêu cầu chủ hộ có căn cứ chắc chắn là thành viên đó đồng tình việc cắt, chuyển khẩu trước khi làm thủ tục theo quy định, việc này không sai.
 
Vì ông không có địa chỉ rõ ràng mà chỉ ghi là huyện Hải Hà và phòng chức năng của xã là phòng nào nên không có căn cứ xác minh và trả lời ông.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.