Thứ Tư, 19/09/2018, 10:25 [GMT+7]

Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng

(Congannghean.vn)-Xác định công tác kiểm tra, giám sát và công tác thanh tra, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Công an Nghệ An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Qua đó, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và sức chiến đấu của Đảng.

Công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh luôn được Công an Nghệ An thực hiện nghiêm túc theo quy định
Công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh luôn được Công an Nghệ An thực hiện nghiêm túc theo quy định

Theo đó, việc kiểm tra, giám sát (KT-GS) tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được Công an Nghệ An xác định là công việc thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong toàn lực lượng. Do đó, công tác KT-GS được triển khai đồng bộ, với việc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định liên quan của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy; ban hành và thực hiện tốt chương trình làm việc, chương trình KT-GS cả nhiệm kỳ và hàng năm của BTV Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh. Trong đó, tập trung KT-GS việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Bên cạnh đó, đội ngũ làm công tác kiểm tra cũng được quan tâm bổ sung, kiện toàn gắn với việc bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và thực hiện tốt quy chế làm việc, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong KT-GS và thi hành kỷ luật Đảng.

Trong nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, đã tiến hành 18 cuộc KT-GS 10 chuyên đề; tiến hành giám sát thương xuyên tại 93 lượt Đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đảng bộ Công an huyện, thành, thị. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra 1 tổ chức Đảng cấp dưới và 18 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Thông qua KT-GS, đã phát hiện, kiến nghị khắc phục và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót trong quá trình công tác; đồng thời, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các tiêu cực, sai phạm. Theo đó, 8 đảng viên sai phạm đã bị xử lý kỷ luật, chiếm 0,46% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.

Cùng với công tác KT-GS, công tác thanh tra, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí cũng được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện. Nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được xây dựng, ban hành, như: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kế hoạch thực hiện giai đoạn 3 (2016 - 2020) “Chiến lược quốc gia về PCTN trong lực lượng Công an Nghệ An”…

Theo đó, công tác thanh tra được tiến hành một cách toàn diện, kịp thời, với việc thực hiện tốt 14 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành tại 148 lượt đơn vị trên các lĩnh vực công tác. Qua đó, đã làm rõ ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân cũng như trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trên các mặt công tác; từ đó có 131 lượt kiến nghị để các đơn vị khắc phục, chấn chỉnh. Liên quan đến phòng chống tiêu cực, trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIII, đã tiếp nhận, giải quyết 1.097 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tỉ lệ giải quyết đơn thư hàng năm luôn đạt trên 95%.

Thời gian tới, dự báo hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch sẽ diễn biến phức tạp, cùng với việc phát sinh nhiều yếu tố tiêu cực trong môi trường công tác, chiến đấu sẽ làm tăng nguy cơ “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Điều đó đặt ra yêu cầu công tác thanh tra, KT-GS cần đảm bảo tính thường xuyên, sâu sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái ngay từ khi mới xuất hiện. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

.

B.Châu

.