Thứ Hai, 24/09/2018, 15:33 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Khẩn trương ổn định tổ chức, triển khai quyết liệt các mặt công tác

(Congannghean.vn)-Trong điều kiện, tình hình mới, trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, Công an Nghệ An đang nỗ lực thi đua, tập trung triển khai quyết liệt các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các mặt công tác, thi đua làm nhiều việc tốt
Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các mặt công tác, thi đua làm nhiều việc tốt

Cuộc cách mạng về sắp xếp, bố trí tổ chức bộ máy

Trong thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 22 của Bộ Chính trị, Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an đã bỏ 6 Tổng cục, giảm 60 đơn vị cấp cục, sáp nhập 20 Cảnh sát PCCC&CNCH vào Công an, cấp tỉnh, giảm 800 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp tướng xin nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định… Đây được xem là cuộc cách mạng về sắp xếp, bố trí tổ chức bộ máy của lực lượng CAND tinh gọn.

Theo đó, tổ chức, bộ máy Bộ Công an được xây dựng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và tinh giản biên chế, tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở; đồng thời, tăng cường cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt hơn để tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu.

Việc triển khai thực hiện đề án cũng là để giảm tầng nấc trung gian trong điều hành; không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; tạo điều kiện thuận lợi nhất để bố trí, điều chỉnh lại lực lượng, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở và bố trí Công an xã chính quy. Từ đó, lực lượng Công an sẽ gần dân hơn, bám sát cơ sở hơn, nắm tình hình và giải quyết hiệu quả các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở, khắc phục được tình trạng chồng chéo, chia cắt.

Mục tiêu của việc này nhằm hoàn thiện cơ chế, đổi mới phương thức lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND, đảm bảo thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở; xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy; kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương có cơ cấu, số lượng hợp lý.

Đối với Công an Nghệ An, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo và yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, ngoài việc tổ chức sáp nhập Cảnh sát PC&CC tỉnh vào Công an tỉnh, Công an Nghệ An còn sáp nhập 34 đơn vị phòng xuống còn 28 phòng trực thuộc Công an tỉnh. Hiện, Công an Nghệ An đang khẩn trương triển khai, ổn định về mặt tổ chức; tập trung lãnh đạo, tăng cường đoàn kết thống nhất, quản lý cán bộ. Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Vì ANTQ” gắn với thực hiện hiệu quả các chỉ thị của cấp trên, thi đua làm nhiều việc tốt, việc tử tế, nhân văn, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thân thiện, đẹp trong lòng nhân dân.

Việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được triển khai đồng bộ trong Công an Nghệ An. Từ đó, sau khi kiện toàn, mỗi CBCS đều ý thức rõ, đó là yêu cầu tất yếu, vì mục tiêu cao nhất: Phục vụ Đảng, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Thi đua “nước rút”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm

Song song với việc nhanh chóng ổn định tổ chức, Công an tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua “nước rút” lập thành tích hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu công tác năm 2018, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thông qua đợt phát động nhằm nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong tổ chức phong trào thi đua, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của CBCS, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2018.

Dịp cuối năm, Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Dịp cuối năm, Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đồng thời, tổ chức triển khai đợt thi đua, Công an các đơn vị, địa phương cần bám sát mục tiêu, nội dung phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2018, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “CAND học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt sâu rộng đến từng CBCS; tổ chức hình thức thi đua phải thiết thực, cụ thể; kết thúc đợt thi đua phải đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, từ đó, đưa phong trào thi đua trở thành động lực trong hành động, việc làm của mỗi CBCS.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung các lực lượng, biện pháp đẩy mạnh các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành và vượt các mức chỉ tiêu mà chương trình công tác đề ra. Chủ động nâng cao hiệu quả chất lượng công tác, nắm, dự báo tình hình từ cơ sở, phát hiện và tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên liên quan đến ANTT để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả với các loại tội phạm, các vấn đề phức tạp về ANTT, không để xảy ra bị động, bất ngờ, góp phần đảm bảo ANTT, TTATXH.

Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó, thực hiện hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, tội phạm môi trường và các hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời điểm cuối năm.

Mặt khác, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác QLHC về TTXH, tích cực vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo TTATGT và phòng, chống cháy nổ, phấn đấu làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Tăng cường tuần tra vũ trang, kịp thời xử lý nhanh các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra. Công an các đơn vị, địa phương cũng cần chú trọng công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ có hiệu quả các mặt công tác quản lý xã hội, quyết tâm giữ vững vị trí số 1 trong toàn lực lượng CAND về cải cách hành chính; thường xuyên tổ chức cho CBCS duy trì “Ngày thứ 7 vì dân”.

Trên cơ sở đặc điểm tình hình, Công an các đơn vị, địa phương cũng cần chủ động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn trọng điểm; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là các mô hình, điển hình mới, tập trung phát động phong trào ở các địa bàn biên giới, vùng đặc thù, khu kinh tế trọng điểm trong công tác đảm bảo ANTT.

Thời điểm cuối năm, tình hình hoạt động của các loại tội phạm sẽ còn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ với Công an Nghệ An trong thực hiện, triển khai nhiệm vụ công tác. Quyết tâm đồng lòng, đoàn kết, phát huy kết quả đạt được, Công an Nghệ An sẽ nỗ lực giữ vững danh hiệu thi đua.

.

Mai Hậu

.