Chủ Nhật, 18/03/2018, 09:14 [GMT+7]

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới

(Congannghean.vn)-Nghệ An là địa phương có nhiều đặc thù trong công tác đảm bảo ANTT. Yêu cầu thực tế, đặc điểm địa hình cũng như tác động của tình hình, bối cảnh mới đòi hỏi lực lượng Công an các cấp phải tập trung lan tỏa mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Việc triển khai mô hình lắp đặt camera theo phương thức xã hội hóa đã mở ra hướng đi mới trong xây dựng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn
Việc triển khai mô hình lắp đặt camera theo phương thức xã hội hóa đã mở ra hướng đi mới trong xây dựng mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn

TP Vinh - trung tâm kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh Nghệ An, trong nhiều năm trở lại đây đã có bước chuyển mình mạnh mẽ nhưng cũng kéo theo những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác đảm bảo ANTT. Sự manh động của các loại tội phạm và sự đa dạng trong các loại hình phạm tội đòi hỏi công tác phòng, chống tội phạm phải được quan tâm và xây dựng theo phương thức mới và thiết thực.

Trong rất nhiều mô hình nghiên cứu, từ sự học hỏi kinh nghiệm của các địa phương cũng như trên điều kiện thực tế, TP Vinh đã quyết định chọn mô hình lắp đặt camera cộng đồng. Đây là mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được xây dựng trên phương thức xã hội hóa. Nghĩa là ngoài cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an trực tiếp tham mưu, chủ trì, thì sự góp sức, chung tay của quần chúng nhân dân đóng vai trò tích cực, thiết yếu. Với phương châm: “Internet đến đâu, camera an ninh đến đó”, TP Vinh đã vận động các tổ chức, cá nhân huy động nhiều tỉ đồng để lắp camera giám sát ANTT trên khắp các tuyến giao thông trên địa bàn. Hình ảnh camera ghi được phục vụ tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra tội phạm, góp phần tích cực trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Sự thành công từ mô hình lắp đặt camera an ninh tại cộng đồng dân cư cho thấy, khi người dân thấy rõ lợi ích, hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo ANTT thì chính họ sẽ là người tích cực nhất tham gia triển khai phong trào. Trên thực tế, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần được tiến hành theo hướng xã hội hóa ngày càng cao; trong đó, chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Ý thức rõ vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT, trong suốt thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công an các đơn vị, địa phương cũng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo về công tác này. Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 50 loại mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, được triển khai tại 495 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp.

Tại các vùng đặc thù, các vùng miền núi, nơi điều kiện dân cư còn nhiều khó khăn, sẽ có những mô hình riêng, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn: Tại địa bàn các tỉnh biên giới, miền núi, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng Công an chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tại các địa bàn tập trung đồng bào tôn giáo, lực lượng Công an đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tổ chức huy động các tổ chức tôn giáo và đồng bào theo tôn giáo tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nhiệm vụ giữ vững ANTT xã hội trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng lực lượng Công an xã…

Trong tình hình mới, hoạt động phức tạp của các loại tội phạm càng đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Từ đó, phải trăn trở tìm ra, lan tỏa mạnh mẽ những mô hình, điển hình thiết thực, tránh hình thức. Quan trọng nhất, các mô hình đó phải thật sự phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân trong quá trình thực hiện, triển khai. Bởi khi người dân ý thức vai trò cũng như hiệu quả của công tác đảm bảo ANTT, họ sẽ trở thành nguồn sức mạnh to lớn, tổng hợp để chung tay vào nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, giữ vững bình yên trên địa bàn.

.

Tuệ Trang

.