Thứ Năm, 18/07/2019, 08:39 [GMT+7]

Khởi tố 3 bị can liên quan đến dự án kênh thoát nước

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can gồm: Võ Biên Thùy (SN 1968), nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh; Nguyễn Xuân Thọ (SN 1957), nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, TP Vinh và Trần Lê Ngọc Tú (SN 1988), hiện là cán bộ địa chính phường Hồng Sơn, TP Vinh; nguyên cán bộ địa chính xã Hưng Đông, TP Vinh để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Được biết, 3 bị can trên bị khởi tố liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện Dự án kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn (đoạn qua xã Hưng Đông), do UBND TP Vinh làm chủ đầu tư.

3 bị can trong vụ án
3 bị can trong vụ án

Lập hồ sơ “khống” để nhận tiền đền bù?

Liên quan đến vụ việc, ngày 20/10/2011, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 4381/QĐ-UBND về việc cho phép lập Dự án kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn (đoạn qua xã Hưng Đông) do UBND TP Vinh làm chủ đầu tư. Quá trình khảo sát vẽ trích lục bản đồ Dự án kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn số 53/2012/BĐ.ĐC theo Quyết định số 803/QĐ.UBND-CN ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi 7.144,4 m2 đất nông nghiệp trong số 25.361,8 m2 thuộc thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 thuộc xã Hưng Đông, TP Vinh. Trên thực tế, đây là một phần diện tích chiếc ao do HTX Đông Vinh (thuộc xã Hưng Đông) quản lý.

Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về “Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19/1/2010 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 1/10/2009 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì phần diện tích chiếc ao bị thu hồi nêu trên không được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ. Nhưng Ban quản lý HTX Đông Vinh đã bàn bạc và thống nhất với nhau làm giả hồ sơ hợp đồng để thỏa mãn điều kiện không phải đất bỏ hoang và lập hồ sơ kê khai đây là diện tích đất do xã viên đóng góp và sử dụng ổn định với mục đích để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định phần diện tích chiếc ao bị thu hồi đủ căn cứ điều kiện bồi thường và hỗ trợ.

Sau khi lập khống hồ sơ, Ban quản lý HTX Đông Vinh đã chuyển cho cơ quan chức năng để lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 để thực hiện Dự án kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn (đoạn qua xã Hưng Đông). Căn cứ hồ sơ và thẩm định của các cơ quan chức năng, ngày 18/4/2013, UBND TP Vinh phê duyệt phương án chi tiết tại Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 18/4/2013. Theo đó, khi thu hồi thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7, HTX Đông Vinh được hỗ trợ một lần về đất số tiền 607.274.000 đồng và bồi thường mặt nước nuôi cá cho ông Lê Nhật Thanh số tiền 35.722.000 đồng. Số tiền trên đã được Kho bạc Nhà nước TP Vinh giải ngân cho Ban quản lý HTX Đông Vinh vào ngày 4/5/2019.

Làm rõ sự thật

Qua công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Theo đó, được biết, thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 là diện tích đất nông nghiệp, trên thực tế là một phần của chiếc ao được hình thành từ khi thành lập HTX Đông Vinh vào năm 1976 do UBND TP Vinh đào và giao lại cho HTX Đông Vinh quản lý sử dụng vào mục đích lấy nước tưới trồng rau (không có tài liệu nào thể hiện việc thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 là do xã viên và HTX Đông Vinh đóng góp). Từ năm 1995 đến năm 2010, HTX Đông Vinh cho một số hộ xã viên thuê nuôi cá, trong đó có hộ ông Lê Nhật Thanh (SN 1963) trú tại xóm Vinh Xuân, xã Hưng Đông, TP Vinh thuê nuôi cá từ năm 2007 đến năm 2010 thì chấm dứt hợp đồng nên ao để không.

Tuy nhiên, khi được giao thẩm định thực tế diện tích đất được đền bù, giải phóng trong dự án, với chức trách, nhiệm vụ của mình, bà Trần Lê Ngọc Tú, nguyên cán bộ địa chính UBND xã Hưng Đông đã không trực tiếp tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 nhưng vẫn ký xác nhận vào biên bản kiểm kê đất đai, tài sản lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ngày 24/10/2012; không tiến hành xác minh nguồn gốc đất, hợp đồng giao khoán do HTX Đông Vinh cung cấp (là hợp đồng giả); không căn cứ Sổ mục kê năm 2001 lưu tại UBND xã Hưng Đông mà căn cứ vào báo cáo không đúng thực tế về nguồn gốc đất, hợp đồng giao khoán của HTX Đông Vinh cung cấp nhưng đã tham mưu Chủ tịch UBND xã xác nhận “thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 là đất nông nghiệp của HTX Đông Vinh quản lý, ký hợp đồng với hộ gia đình ông Lê Nhật Thanh để nuôi trồng thủy sản từ 20/7/2007 đến khi dự án thu hồi. Về nguồn gốc sử dụng đất: Là đất nông nghiệp do xã viên đóng góp khi vào HTX (HTX quản lý sử dụng liên tục từ trước năm 1980 cho đến nay) là tài sản chung của HTX”.

Đối với ông Nguyễn Xuân Thọ (là Chủ tịch UBND xã Hưng Đông năm 2012) cũng không trực tiếp tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và tài sản gắn liền thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 nhưng ông Thọ vẫn ký xác nhận vào biên bản kiểm kê đất đai, tài sản lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ngày 24/10/2012. Ông Thọ không chỉ đạo xác minh nguồn gốc thửa đất bị thu hồi, không căn cứ Sổ mục kê năm 2001 lưu tại UBND xã Hưng Đông mà tin tưởng bà Trần Lê Ngọc Tú tham mưu để ký xác nhận “thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 là đất nông nghiệp của HTX Đông Vinh quản lý, ký hợp đồng với hộ gia đình ông Lê Nhật Thanh để nuôi trồng thủy sản từ 20/7/2007 đến khi dự án thu hồi. Về nguồn gốc sử dụng đất: Là đất nông nghiệp do xã viên đóng góp khi vào HTX (HTX quản lý sử dụng liên tục từ trước năm 1980 cho đến nay) là tài sản chung của HTX”.

Riêng đối với ông Võ Biên Thùy (Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh năm 2012) không những không trực tiếp tiến hành kiểm kê hiện trạng sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bị thu hồi là thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 nhưng ông Thùy vẫn ký xác nhận vào biên bản kiểm kê đất đai, tài sản lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ngày 24/10/2012. Và sau đó, ngày 17/12/2012, ông Thùy ký Văn bản số 51/TTPTQĐ đề nghị các phòng liên quan thẩm định dự thảo phương án đền bù.

Ngày 24/12/2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường có Văn bản thẩm định số 839A/TNMT nêu rõ chưa đủ cơ sở để bồi thường, hỗ trộ đối với thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7, đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất bổ sung, hoàn thiện trước khi trình UBND TP Vinh phê duyệt. Tuy nhiên, ông Thùy đã không kiểm tra, bổ sung theo kết quả thẩm định Phòng Tài nguyên và Môi trường, không trình phương án qua Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của thành phố để thẩm định lại phương án trước khi phê duyệt mà đã ký Văn bản số 483b/PTQĐ ngày 24/12/2012 đề nghị UBND TP Vinh ban hành Quyết định phê duyệt phương án trên cơ sở đã thực hiện Văn bản thẩm định số 839A/TNMT ngày 24/12/2012 của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Từ những hồ sơ, tài liệu do HTX Đông Vinh cung cấp, biên bản kiểm kê đất đai, tài sản lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng ngày 24/10/2012 đối với thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 và đề nghị tại Văn bản số 483b/PTQĐ ngày 24/12/2012 của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Vinh (do ông Võ Biên Thùy ký), ngày 18/4/2013, dẫn đến UBND TP Vinh có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ Dự án kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn (đoạn qua xã Hưng Đông) đối với thửa đất số 90, tờ bản đồ số 07 số tiền không đúng quy định là 642.996.000 đồng.

Theo đó, UBND TP Vinh đã quyết định thu hồi số tiền HTX Đông Vinh được đền bù, hỗ trợ khi thu hồi thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 và Ban quản lý HTX Đông Vinh cũng đã nộp số tiền là 726.970.000 đồng (bao gồm 642.996.000 đồng tiền gốc và 83.974.000 đồng tiền lãi) vào tài khoản tạm giữ của Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND TP Vinh.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nói trên để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Hiện, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

.

Thuỳ Anh

.